АнонсПосібники-Книги

Верменич Я. В., Андрощук О. В. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ–ХХІ ст.

Анотація

Монографія присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню базових основ назрілого реформування територіальної структури України. Простеживши основні віхи становлення вітчизняного адміністративно-територіального устрою, автори пропонують власне бачення шляхів його оптимізації на основі передачі ресурсів і повноважень з центру на місця. Аналітичні та довідково-інформаційні матеріали, вміщені в праці, наочно демонструють, наскільки непростим може виявитися це завдання.

ЗМІСТ

Вступ (Ярослава Верменич) 6
Розділ 1. Адміністративно-територіальний устрій в Україні як наукова проблема (Ярослава Верменич) 15
1. Еволюція адміністративно-територіальної струтури: модельна схема 20
2. Система ключових понять 42

Розділ 2. Практика реформування систем адміністративно- територіального устрою у ХХ ст. (Ярослава Верменич) 73
1. Реформи 20-30-х рр.: цілі й мотивації 76
2. Адміністративно-територіальний устрій українських земель поза межами УРСР 91
3. Реорганізація адміністративно-територіальної системи у 50-80-х рр. ХХ ст. 99

Розділ 3. Спроби адміністративно-територіального реформування 2005 р.: уроки на майбутнє (Ярослава Верменич) 109
1. Шляхи спрямування реформаторських зусиль 110
2. Причини невдач 117
3. У пошуках оптимальної моделі 124

Додатки: Аналітичні та довідково-інформаційні матеріали (Олександр Андрощук) 133
1. Довідкові видання з адміністративно-територіального устрою українських губерній Російської імперії 134
2. Інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно- територіального поділу СРСР та РРФСР 145
3. Аналітичні та довідкові праці з адміністративно-територіального поділу УРСР та України 153

Завантажити: Верменич Я. В., Андрощук О. В. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ–ХХІ ст.

Back to top button