Посібники-Книги

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті: Документи і матеріали. – Том 2. – Книга 1: (1939–1945) / Відп. ред. М. Кугутяк; Упорядн.: І. Андрухів, М. Вітенко, Т. Галицька-Дідух, І. Гурак, О. Жерноклеєв, М. Кугутяк, О. Лисенко, О. Марущенко, А. Міщук, Г. Пославська, В. Сергійчук. Івано-Франківська обласна державна адміністрація; Івано-Франківська обласна рада; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; Інститут історії і політології; Державний архів Івано-Франківської області; Науково-дослідний інститут історії, етнології і археології Карпат; Науковий центр дослідження українського національно-визвольного руху Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. В. Кураса НАН України. – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2009. – 600 с.

Анотація

У книзі публікуються різноманітні за своєю формою та змістом документи і матеріали, що розповідають про національно-визвольні змагання українського народу на Прикарпатті у 1939–1945 рр., висвітлюють маловідомі широкому загалу героїчні сторінки боротьби українських повстанців проти німецьких загарбників та радянського тоталітаризму, засоби і методи, за допомогою яких вона здійснювалася, повертають нам із забуття імена українських патріотів.

Видання розраховане на науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів, широке коло читачів.

Завантажити: Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті

  
Back to top button