Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)

У МОН розробили проєкт програми ЗНО з математики на 2021 рік

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт програми ЗНО з математики на 2021 рік,   розроблений відповідно до наказу МОН від 05.07.2019 № 936  з метою оцінити ступінь відповідності результатів навчання математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти рівня стандарту чи профільного рівня, відповідним державним вимогам та ступеню підготовленості учасників тестування з математики, щоб здійснити конкурсний відбір для навчання в закладах вищої освіти.

Пропозиції надсилати представнику ІМЗО, Андрію Панькову на е-пошту andriy.pankov@imzo.gov.ua до 29.08.2019.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики:

оцінити ступінь відповідності результатів навчання математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти рівня стандарту чи профільного рівня, відповідним державним вимогам та ступінь підготовленості учасників тестування з математики, щоби здійснити конкурсний відбір для навчання в закладах вищої освіти.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики
полягає в тому, щоб оцінити рівень володіння учасників компетентностями, зокрема, оцінити здатності:

 • будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
 • виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, та дії з відсотками, складати й розв’язувати задачі на наближені обчислення, пропорції тощо);
 • перетворювати числові та буквені вирази (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, спрощувати вирази та обчислювати значення числових виразів, знаходити числові значення виразів за заданих значень змінних тощо);
 • будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, рівнянь (для профільного рівня – і нерівностей), досліджувати їхні властивості;
 • застосовувати похідну та інтеграл до розв’язування задач практичного змісту;
 • застосовувати загальні методи та прийоми в процесі розв’язування рівнянь, нерівностей та їхніх систем (для профільного рівня – і завдань з параметрами), аналізувати отримані розв’язки та їхню кількість;
 • розв’язувати текстові задачі та задачі практичного змісту з алгебри і початків аналізу, геометрії;
 • знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їхні властивості;
 • визначати кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, площі, об’єми);
 • розв’язувати комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності випадкових подій;
 • аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та інших формах.

Об’єктом контролю є рівень сформованості математичних компетентностей, зокрема, рівень наведених здатностей.

Зміст навчального матеріалу програми рівня стандарту значною мірою збігається зі змістом навчального матеріалу програми профільного рівня, а рівень здатності застосовувати набуті знання для розв’язування відповідних завдань передбачає:

 • на рівні стандарту – розв’язування відповідних найпростіших завдань і завдань середнього рівня складності, зокрема задач практичного змісту;
 • на профільному рівні – розв’язування відповідних найпростіших завдань, завдань середнього рівня складності й завдань підвищеного рівня складності (зокрема, завдань з параметрами).
Завантажити: Проєкт програми ЗНО з математики на 2021 рік (Розмір: 28.8 KB, Завантажень: 516)
  
Back to top button