Анонс

У Києві відбудеться конференція про Чорну раду 1663 року

У Києві відбудеться конференція про Чорну раду 1663 року
У Києві відбудеться конференція про Чорну раду 1663 року
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує фахівців взяти участь у міжнародній науковій конференції “RUTHENIA DIVIDA: цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя козацьких еліт другої половини XVII ст.”, присвяченій 350-ій річниці Чорної ради.

Час і місце заходу: 15 травня 2013 р. (м. Київ, вул. Володимирська, 60).

Роботу конференції планується проводити за такими напрямами:

– Внутрішня політика козацьких еліт:

передбачається обговорення питань, пов’язаних із розумінням козацькою старшиною поняття “державний інтерес”, практикою рад у козацькій державі другої половини XVII ст. та Чорною радою 1663 р. як свідченням браку консенсусу козацьких еліт щодо політичних та цивілізаційних виборів.

– Зовнішні впливи та реакції:

планується розгляд впливів Московського царства на перебіг та результати Чорної ради, реакцій еліт Речі Посполитої на її проведення та результати.

Передбачається отримати відповіді на питання, чи були Андрусівський договір та Вічний мир результатом діяльності козаків, або ж ефектом їх недбалості? Чи був протекторат Кримського ханства та Османської імперії наслідком Чорної Ради?

– “Довге тривання” Чорної ради:

Очікується обговорення Чорної ради як “місця пам’яті” українського народу, аналіз оцінки подій другої половини XVII ст. в українській та закордонній історіографії.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Заявку на участь у конференції та тези доповіді (до 1 тис. знаків, без посилань) надсилати до 15 квітня 2013 р. на email: history.knu@gmail.com

Джерело: Історична правда

Back to top button