день вчителя сценарій смішний, жартівливий сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя для старшокласників, оригінальний сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя 2018

Цифрова колекція НБУВ поповнилася новими копіями рідкісних видань

Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського поповнилася новими електронними копіями рідкісних видань:

Бранке Н. Гетман Богдан Михайлович Хмельницкий. – М.: Типография А. А. Терлецкого, 1877. – 6, 67 c. Друге видання; пошкодження: в книзі відсутній портрет, зазначений под назвою.

Вишинський А. До історії Радянської конституції. – Київ: Партвидав ЦК КП(б)У, 1937. – 48 c.

Кащенко А. Ф. Оповідання про славне військо запорожське низове: (коротка історія війська запорожського). – Екатеринослав: Типо-літографія Екатеринослав. ж. д., 1917. – 367, [2] c. На форзаці автограф автора.

Ладивір І. І. Вклад учених АН УРСР у перемогу над фашистською Німеччиною; АН УРСР. Інститут історії. – К.: Наукова думка, 1970. – 175 c.: іл.

Левицкий О. И. Очерки народной жизни в Малороссии во второй половине ХVII в.. – К., 1902. – 313 c. – (Издание редакции журнала “Киевская старина”). На форзаці автограф автора.

Левицький О. І. По судах Гетьманщини. Нариси народного життя Гетьманщини 2-ї половини XVII віку / Передмова, редакція і переклад М. Горбаня. – Харків: Рух, 1930. – 252 c.

Макарий [Булгаков]. История Киевской академии. – СПб.: Типография Жернакова, 1843. – 226 c. Пошкодження: після сторінки 200 іде 120; дві сторінки 208, текст різний.

Мордовцев Д. Гайдамаччина: Историческая монография. – Санкт-Петербург: Издание книгопродавца К. И. Плотникова, 1870. – 484 c. – (Политическия движения русскаго народа).

Немошкаленко В. В. Академія наук Української РСР, 1969: [До 50-річчя заснування АН УРСР] / Відп. ред. М. П. Семененко. – К.: Наукова думка, 1969. – 272 c.

Покровський М. Н. Об Украине: сборник статей и материалов / Под редакцией Н. Н. Попова. – К.: Государственное социально-экономическое издательство Украины, 1935. – 168 c.

Саліковський Олександр. Нова Україна (шлях нашої державності). – Київ: Криниця, 1919. – 100 c. На титульному аркуші автограф автора.

Сикорский И. А. Русские и украинцы: глава из этнологического катехизиса: доклад в Клубе Русских Националистов в Киеве, 7 февраля 1913 г.. – Киев: Типография С. В. Кульженко, 1913. – 56 c.

Терлецький В. М. Академія наук Української РСР, 1919–1969: Короткий історичний нарис / За ред. І. Г. Підоплічка. – К.: Наукова думка, 1969. – 295 c.: іл.

Уманец Ф. М. Гетман Мазепа: Историческая монография. – СПб.: Типография М. Меркушева, 1897. – 455, ІІ c. – (Политическия движения русскаго народа).

[Хоткевич Г. М.] Умови з’єднання України з Москівщиною в 1654 році. – Харків: Друкарня “Просвещение”, 1917. – 48 c. – (Історична популярна бібліотека). Автор зазначений в кінці книги. Тексти документів російською мовою.

Яворницький Д. І. Як жило славне запорожське низове військо. – Катеринослав: [Видавництво Товариства “Просвіта”. Видано з фонду ім. Дмітрієва]. Друкарня К. А. Андрущенка, 1912. – 31 c.

[Конволют].
Левицкий О. И. Очерк внутренней истории Малороссии во второй половине ХVII в. – 1875. – 128 c.
Карпов, Геннадій Г. Костомаров как историк Малороссии. – 1871. – 35 с.
Михаил Иванович Глинка 1804-1857: издание общества распространения полезных книг, № 352. – 1882. – 24 с.

На магістралях науки / Відп. ред. Г. С. Писаренко; АН УРСР. – К.: Наукова думка, 1976. – 323 c.

Населённые пункты Донецкой области: Список в административных границах на 1 января 1936 года. – Харьков: Издание Донецкого областного управления народно-хозяйственного учёта, 1936. – 296 c.

Указатель имен личных и географических, встречающихся в генеральном следствии о маетностях Черниговского полка: Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии / Под ред. Н. П. Василенко. – Чернигов: Издание редакции “Земскаго сборника Черниговской губернии”. Типография губ. земства, 1908. – 34 c. Дополнение к Вып. 3 Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729–1730 г. – с. 675 – 709.