АнонсПосібники-Книги

Цифрова колекція НБУВ поповнилася новими копіями рідкісних видань

Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського поповнилася новими електронними копіями рідкісних видань:

Бранке Н. Гетман Богдан Михайлович Хмельницкий. – М.: Типография А. А. Терлецкого, 1877. – 6, 67 c. Друге видання; пошкодження: в книзі відсутній портрет, зазначений под назвою.

Вишинський А. До історії Радянської конституції. – Київ: Партвидав ЦК КП(б)У, 1937. – 48 c.

Кащенко А. Ф. Оповідання про славне військо запорожське низове: (коротка історія війська запорожського). – Екатеринослав: Типо-літографія Екатеринослав. ж. д., 1917. – 367, [2] c. На форзаці автограф автора.

Ладивір І. І. Вклад учених АН УРСР у перемогу над фашистською Німеччиною; АН УРСР. Інститут історії. – К.: Наукова думка, 1970. – 175 c.: іл.

Левицкий О. И. Очерки народной жизни в Малороссии во второй половине ХVII в.. – К., 1902. – 313 c. – (Издание редакции журнала “Киевская старина”). На форзаці автограф автора.

Левицький О. І. По судах Гетьманщини. Нариси народного життя Гетьманщини 2-ї половини XVII віку / Передмова, редакція і переклад М. Горбаня. – Харків: Рух, 1930. – 252 c.

Макарий [Булгаков]. История Киевской академии. – СПб.: Типография Жернакова, 1843. – 226 c. Пошкодження: після сторінки 200 іде 120; дві сторінки 208, текст різний.

Мордовцев Д. Гайдамаччина: Историческая монография. – Санкт-Петербург: Издание книгопродавца К. И. Плотникова, 1870. – 484 c. – (Политическия движения русскаго народа).

Немошкаленко В. В. Академія наук Української РСР, 1969: [До 50-річчя заснування АН УРСР] / Відп. ред. М. П. Семененко. – К.: Наукова думка, 1969. – 272 c.

Покровський М. Н. Об Украине: сборник статей и материалов / Под редакцией Н. Н. Попова. – К.: Государственное социально-экономическое издательство Украины, 1935. – 168 c.

Саліковський Олександр. Нова Україна (шлях нашої державності). – Київ: Криниця, 1919. – 100 c. На титульному аркуші автограф автора.

Сикорский И. А. Русские и украинцы: глава из этнологического катехизиса: доклад в Клубе Русских Националистов в Киеве, 7 февраля 1913 г.. – Киев: Типография С. В. Кульженко, 1913. – 56 c.

Терлецький В. М. Академія наук Української РСР, 1919–1969: Короткий історичний нарис / За ред. І. Г. Підоплічка. – К.: Наукова думка, 1969. – 295 c.: іл.

Уманец Ф. М. Гетман Мазепа: Историческая монография. – СПб.: Типография М. Меркушева, 1897. – 455, ІІ c. – (Политическия движения русскаго народа).

[Хоткевич Г. М.] Умови з’єднання України з Москівщиною в 1654 році. – Харків: Друкарня “Просвещение”, 1917. – 48 c. – (Історична популярна бібліотека). Автор зазначений в кінці книги. Тексти документів російською мовою.

Яворницький Д. І. Як жило славне запорожське низове військо. – Катеринослав: [Видавництво Товариства “Просвіта”. Видано з фонду ім. Дмітрієва]. Друкарня К. А. Андрущенка, 1912. – 31 c.

[Конволют].
Левицкий О. И. Очерк внутренней истории Малороссии во второй половине ХVII в. – 1875. – 128 c.
Карпов, Геннадій Г. Костомаров как историк Малороссии. – 1871. – 35 с.
Михаил Иванович Глинка 1804-1857: издание общества распространения полезных книг, № 352. – 1882. – 24 с.

На магістралях науки / Відп. ред. Г. С. Писаренко; АН УРСР. – К.: Наукова думка, 1976. – 323 c.

Населённые пункты Донецкой области: Список в административных границах на 1 января 1936 года. – Харьков: Издание Донецкого областного управления народно-хозяйственного учёта, 1936. – 296 c.

Указатель имен личных и географических, встречающихся в генеральном следствии о маетностях Черниговского полка: Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии / Под ред. Н. П. Василенко. – Чернигов: Издание редакции “Земскаго сборника Черниговской губернии”. Типография губ. земства, 1908. – 34 c. Дополнение к Вып. 3 Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729–1730 г. – с. 675 – 709.

Back to top button