Конспекти уроків англійської мови 6 класУсі уроки англійської мовиФайли

Тема: З поверненням до школи (6 клас. Англійська мова)

Мета:
– навчальна: активізувати ЛО теми; навчати розповідати про свої уподобання за допомогою конструкції І like/I don’t like;
– розвивальна: практикувати учнів у діалогічному мовленні; продовжувати формувати навички аудіювання;
– виховна: виховувати позитивне ставлення до процесу навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в парах (НО,), для індивідуальної роботи (Н02).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

  1. Привітання.

T: Hello, children! How are you today?

Ps: We are fine, thank you!

  1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are going to discuss what school things and activities you like and what you don’t like about school.

  1. Перевірка домашнього завдання.

1)      Впр. З (с. 5).

Спочатку учні декламують вірш хором, потім двоє-трое з них розповідають його перед класом.

2)      РЗ, впр. 2 (с. 1).

Троє-четверо учнів читають відповіді на запитання.

  1. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні працюють у парах. Учитель роздає картки (HO), які містять частини діалогів- жартів за темою «Школа». Завдання учнів — якомога швидше скласти п’ять діалогів з десяти карток. Перемагає пара, яка першою виконає завдання. Потім учні в парах інсценують діалоги перед класом.

Teacher: I hope you aren’t going to spend the whole lesson watching the clock!

Рupil: Certainly not, sir. I have my alarm set for 11.30. And I’m going to get a little _ nap later.

Teacher: Are you good at History, Peter?

Pupil: Well, Miss, to be honest, yes and no.

Teacher: What do you mean yes and no?

Pupil: I mean, yes, I’m no good at History!

Teacher: Benjamin, name five things that contain milk.

Pupil: Cheese, yoghurt and three cows!

Teacher: Now, for your Art homework I want you to draw a self portrait.

Pupil: Does it matter who it’s a portrait of, Miss?

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

  1. Розвиток умінь мовлення.

1)      Впр. 1а (с. 6).
Учні розглядають малюнки в підручнику і складають усні повідомлення за зразком вправи.

2)      Впр. lb (с. 6).
Учні працюють у групах: складають список із назв улюблених видів шкільної діяльності, що починаються з різних літер алфавіту. Представники кожної з них по черзі повідомляють класу, які види шкільної діяльності подобаються його групі.

3)      Впр. 2 (с. 6).
Учні самостійно читають слова за темою «У школі», подані в таблиці впр. 2, після чого складають власні повідомлення. Потім вони ланцюжком розповідають, які речі, пов’язані зі школою, їм подобаються або не подобаються.

  1. Повторення й активізація JIO теми «У школі».

1)      Впр. З (с. 7).
Учні ланцюжком читають речення, доповнюючи їх словами вправи 2 (с. 6), що найкраще відповідають змісту цих речень.

2)      Впр. 4а (с. 7).
Учні знаходять «заховані» слова та називають їх.

3)      Впр. 4Ь (с. 7).
Учні працюють у парах: усно складають діалоги, використовуючи лексичнии матеріал і мовленнєві зразки вправи. Потім дві-три пари відтворюють складені діалоги перд класом.

4) РЗ, впр. 1 (с. 2).
Учитель розподіляє клас на групи по четверо-п’ятеро учнів. Кожна група заповнює подану у вправі таблицю словами певної тематики, що починаються з літер C,G, Н. Потім представники кожної з них читають слова, які вони записали, іншим групам класу.

Writing       3. Розвиток умінь письма. Впр. 5 (с. 7).

За допомогою лексичного матеріалу вправ 2 (с. 6) і 4 (с. 7) учні письмово складають речення про своє шкільне життя. Наприкінці уроку вчитель збирає зошити і перевіряє правильність виконання завдання.

Listening 4. Аудіювання.

Comprehension Учитель читає римування ♦Argument Chant». Учні слухають і виконують завдання на картках.

Т: Listen to the rhyme «Argument Chant».

ARGUMENT CHANT

—      Is he a student?
—      Yes, he is.
—      Is he a good student?
—      Yes, he is.
—      No, he isn’t.
—      Yes, I am.
—      Does he study every day?
—      Yes, he does.
—      No, he doesn’t.
—      Yes, I do.    ,
—      Does he write very well?
—      Yes, he does
—      No, he doesn’t.
—      Yes, I do.
—      Does he speak very well?
—      Yes, he does.
—      No, he doesn’t.
—      Yes, I do.
—      Is he always late for class?
—      No, he isn’t.
—      Yes, he is.
—      No, I’m not.
—      Is he usually on time?
—      Yes, he is.
—      No, he isn’t.
—      Yes, I am.

Бесіда в режимі T—P1-P2-P3.

Т: How many answers to each question are there? How many people are speaking? Do they agree with each other? Why is the rhyme called «Argument Chant»?

Т: Listen to the rhyme «Argument Chant» again and complete the sentences on your

handouts.

Учні заповнюють пропуски у тексті вірша, а потім хором повторюють вірш за вчителем. Піля цього в групах по четверо учнів інсценують суперечку, представлену у вірші.

Listen to the rhyme and complete the sentences student?

ARGUMENT CHANT

—      Is he a
—      Yes, he is.
—      Is he a
—      Yes, he is.
– Yes, I am.

very well?

Does he study, Yes, he does.

— No, he doesn’t.

—      Does he      late for class?

—      Yes, he does.

— Yes, I do.

Yes, he does.

No, he doesn’t.

Yes, I do.

— Is he

— Yes, he is.

  • Is he usually
  • Yes, he is.

—      No, he

—      Yes, I am.

ІІІ.ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

1)      РЗ, впр. 2 (с. 2), письмово.

2)      РЗ, впр. З (с. 2), письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку. Гра «Chain Garnet.

Один із учнів складає речення про те, що саме йому подобається в школі. Інший учень складає повідомлення про те, що подобається в школі першому учневі, а також аналогічне речення про себе. Наступний учень складає повідомлення про другого учня і про себе тощо.

Р1: I like discoveries and experiments.

P2: Olena likes discoyeries and experiments. I like computers. P3: Tarae likes computers. I like school celebrations.

Шкільне життя

Завантажити: Тема: З поверненням до школи (6 клас. Англійська мова) (Розмір: 15.7 KB, Завантажень: 132)
  
Back to top button