9 клас. ХарківщинознавствоУсі уроки Харківщинознавства

Тема: Сучасна Харківщина на карті України. Демографічна характеристика і національний склад. (9 клас. Харківщинознавство)

Мета: формування поняття про основні риси території Харківської області та її ЕГП; визначення особливостей природних умов і ресурсів області, впливу ЕГП на господарську спеціалізацію області; оцінка їх впливу на життя та діяльність населення; закріплення уміння економіко-географічного аналізу. Ознайомлення з демографічною ситуацією і національним складом населення Харківської області; визначення особливостей природного і механічного руху, статевовікового і національного складу та чинників, що їх зумовлюють; розвиток навичок аналізу статистичних даних, складання графіків і діаграм формування уявлень про особливості системи розселення в Харківській області, кількісні та якісні показники її трудових ресурсів; поглиблення і розширення знань про процеси урбанізації, типи сільських поселень на прикладі Харківської області.
Обладнання:
– Харківщинознавство: навчальний посібник для учнів 8-9- кл./О.І.Грінченко.-Х:Гімназія, 2011. -448 с.;
– ілюстрації до теми (додаток);
– атлас «Харківщинознавство.9 клас»
Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу;
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
• називати розміри області, сусідні з нею регіони, основні події в історії формування території;
• показувати на карті кордони області, сусідні регіони, одиниці адміністративно-територіального поділу;
• характеризувати ЕГП області за типовим планом;
• робити висновки про вплив географічного положення на роль і місце області в господарстві України;
• оцінювати вплив географічного положення області на життя та діяльність населення;
• називати кількість населення області, міста області;
• показувати на карті міста області, свій населений пункт;
• пояснювати причини депопуляційних процесів, нерівномірного заселення території; причини строкатого національного складу населення нашої області;
• визначати особливості розміщення населення; сальдо міграцій;
• характеризувати статевовіковий і національний склад населення;
• будувати графіки і діаграми за статистичними даними;
• називати й показувати на карті області міста та свій населений пункт;
• визначати функції міст, планувальні форми сільських поселень;
• оцінювати соціальні проблеми в сільській місцевості;
• характеризувати забезпеченість області трудовими ресурсами, їх кількісний та якісний склад,структуру зайнятості населення;
• обґрунтовувати значення високого рівня кваліфікації трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку області.

Завантажити: Тема: Сучасна Харківщина на карті України. Демографічна характеристика і національний склад. (9 клас. Харківщинознавство) (Розмір: 22.0 KB, Завантажень: 684)
Back to top button