Конспекти уроків музичного мистецтва 1 класУсі уроки музичного мистецтваФайли

Тема: Музична мозаїка (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета:

  • навчальна: узагальнити вивчений учнями упродовж року матеріал; з’ясувати сту­пінь засвоєння та розуміння учнями музики як мистецтва, що розповідає про жит­тя людей і навколишній світ; з’ясувати ступінь усвідомлення особливостей емоцій­ного змісту музики;
  • розвивальна: розвивати здатність учнів виконувати основні тематичні завдан­ня року, уміння орієнтуватися в засобах музичної виразності; повторити пісні, по- співки;
  • виховна: виховувати інтерес і любов до музики.

Музичний матеріал: твори та пісні, що вивчали протягом року.
Наочні посібники: нотна хрестоматія; малюнки із зображенням музичних інструмен­тів (фортепіано, барабан, скрипка, волинка, бубон та ін.); «Музичний віночок. Робо­чий зошит із музичного мистецтва. 1 клас».
Обладнання: комп’ютер; скринька; фонохрестоматія.
Тип уроку: урок узагальнення знань, умінь і навичок.

Хід уроку

Учні заходять до класу під музичний супровід (український народний танець «Гопак»).

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 Перевірка готовності класу до уроку

Музичне вітання

  1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Завершується ваш перший рік навчання у школі. На наших уроках ми разом із музикою сумували та раділи, слухали спів пташок, милува­лися картинами природи, танцювали і співали.

Зараз ми перевіримо, яка музика припала вам до душі.

3.ОСНОВНА ЧАСТИНА

Виконання завдань

Учитель. У мене в руках скринька, у якій зібрано нашу музичну колек­цію. Скільки тут малюнків! Перша колекція — це музичні інструменти.

Завдання № 1
Погляньте на малюнки та назвіть відомі вам музичні інструменти. (Робо­та у зошитах, с. 42.)

Завдання №2
Музиканти є в нас справжні,
Інструмент наш не мовчить!
Запитання для уважних:
Що за музика звучить?

Слухання творів за вибором вчителя

(Е. Ґріґ «Метелик», К. Сен-Санс«Слон», «Лебідь», Й. С. Бах «Менует»)

Завдання № З

А зараз інша музична колекція — музика, з якою познайомили нас «три кити».

♦   Про яку музику розповіли «три кити»?

Застосовуйте певні рухи, що відповідають конкретному твору.

Слухання творів за вибором вчителя (Л. ван Бетховен «Екосез»,

М. Глінка «Полька», П. Чайковський «Вальс квітів»;

український народний танець «Гопак»; В. Сильвестров «Марш»)

♦     Який із цих творів — український народний танець?
♦     Під музику якого танцю так і хочеться потанцювати?

Слухання та виконання українського народного танцю «Гопак»

А ось ще одна помічниця — пісня. Ви вже знаєте, що пісню створюють двоє авторів: композитор і поет.
♦   Завершіть речення.

Слова до пісні створює… (поет).
Музику до пісні створює… (композитор).

Завдання №4

Уважно прослухайте ритм пісні та пригадайте її назву.

ІПІІППІ (Білоруська народна пісня «Савка та Гришка»)

 ППІПППІП (Українська народна пісня «Вийди, вийди, сонечко»)

ППППППІІ (М. Лисенко «Пісня Лисички»)

Виконання пісень за вибором учнів

  1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель. Музика розповідала нам про навколишній світ — природу, по­дії, а також людину. Здебільшого вона виражає різноманітні почуття, настрої, думки людей. Щоб зрозуміти це, необхідно знати особливу музичну мову, на­вчитися слухати музику. Отже, усі завдання музичної скриньки ви розв’язали. Ми пригадали музичні інструменти, вивчені пісні, музику, що прослухали за цей час на уроках музики.

Учні виходять із класу під музичний супровід (український народний танець «Гопак»),

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Музична мозаїка (Музичне мистецтво. 1 клас) (Розмір: 13.4 KB, Завантажень: 193)
  
Back to top button