Усі уроки музичного мистецтва

Поліфонічний стиль музики (7 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Поліфонічний стиль музики. Мета. Визначити особливості поліфонічного складу й розвитку «Органної фуги ля мінор» Й. С. Баха. Поглибити знання учнів про творчість Й. С. Баха, розуміння термінів і понять «поліфонія», «фуга». Розвивати слухацьку увагу, вміння інтерпретува­ти поліфонічні твори. Формувати вокально-хорові навички. Виховувати естетичний смак, інте­рес до поліфонічної, органної музики, ...

читати все »

Патріотичні й героїчні образи в музиці (7 клас. Музичне мистецтво)

Заняття музикою - Шкільне життя

Тема. Патріотичні й героїчні образи в музиці. Мета. Визначити особливості втілення образів патріо­тичного й героїчного змісту в симфонічних і во­кальних творах. Поглибити розуміння понять «музичний образ», «програмна увертюра». Роз­вивати вокально-хорові навички та вміння інтер­претувати різножанрові музичні твори. Вихову­вати інтерес до музики Л. Бетховена, патріотичні почуття, риси мужності, героїзму. Музичний матеріал: ...

читати все »

Пісенна основа музичних образів (7 клас. Музичне мистецтво)

Заняття музикою - Шкільне життя

Тема. Пісенна основа музичних образів. Мета. Визначити роль народної пісні як основи музич­них образів (патріотичних, ліричних, драматич­них тощо). Формувати вміння спостерігати за інтонаційним розвитком музичних образів, порів­нювати контрастні за характером музичні образи. Виховувати патріотизм, кращі моральні духовні якості особистості, (естетичний смак. Музичний матеріал: Д. Крижанівський. «Реве та стогне Дніпр широ­кий…» ...

читати все »

Музичні символи України (7 клас. Музичне мистецтво)

Заняття музикою - Шкільне життя

Тема. Музичні символи України. Мета. Розкрити особливості відображення дійсності, духовного світу людини через музичний образ. З’ясувати значення пісень, які стали державними й духовними символами України в житті народу, особистості. Формувати інтерес до патріотичних образів у музичних творах. Виховувати почуття патріотизму, кращі моральні й духовні якості осо­бистості. Музичний матеріал: М. Вербицький ...

читати все »

Застигла музика споруд (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Застигла музика споруд. Мета. Визначити особливості асоціативних зв’язків ар­хітектурного мистецтва з музикою. Познайоми­тись зі старовинним мистецтвом дзвону та розкри­ти його особливості. Розвивати творчо-аналітичне . мислення, творчу уяву учнів. Виховувати інтер­ес до архітектури, музичних творів, у яких роз­кривається неповторність архітектурних споруд (творчість С. Рахманінова, М. Мусоргського). Музичний та візуальний матеріал: ...

читати все »

Мелодії весняних свят (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Мелодії весняних свят. Мета. Визначити характерні риси мистецтва писанки та особливості його проникнення в музичне мистецтво. Проаналізувати розкриття теми писанкарства у варіаціях «Українські писанки» Л. Дичко т пісні «Писанки» В. Таловирі. Розвивати здатність до інтерпретації мистецьких творів, творчі здіб­ності, образно-асоціативне мислення, вокальною хорові навички. Виховувати інтерес до народного мистецтва, ...

читати все »

Духовні традиції в мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Духовні традиції в мистецтві. Мета. Визначити особливості духовної музики та іко­нопису у відтворенні духовного світу людини. Розкрити характерні риси й особливості музич­ної мови «Херувимської» А. Веделя. Познайоми­тися з історією створення, назвою та особливос­тями письма ікони Вишгородської Богоматері. Розвивати образно-асоціативне мислення, емо­ційну чутливість до духовної музики та творів живопису. Виховувати ...

читати все »