Архів за теґом: заміна

Заміна учителя інформатики інженером-програмістом

Сучасна школа та інформаційні технології

Статтею 24 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV (з урахуванням змін, внесених Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII) установлено, педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки. ...

читати все »

Заміна тимчасово відсутнього учителя без поділу класу: консультація

Учитель, вчитель - Шкільне життя

У загальноосвітньому навчальному закладі клас поділено на дві групи для вивчення англійської мови. Один із учителів з англійської мови захворів. Дві групи об’єднано і з усім класом проводиться заняття другим учителем з англійської мови. Як здійснювати оплату учителю, який замінює тимчасово відсутнього учителя? Відповідно до роз’яснення Міністерства освіти і науки ...

читати все »

Неоплата праці за заміну є порушенням прав освітян

Неоплата праці за заміну є порушенням прав освітян

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи – це праця, виконувана поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, за тимчасово відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням і з інших причин працівника за основним місцем роботи протягом установленої законодавством тривалості робочого дня. Відповідно до п. 6.3.6 Галузевої ...

читати все »