Архів за теґом: 8 клас. Харківщинознавство

Тема: Заснування міста Харкова (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: формування знань про заснування та будівництво Харківської фортеці, версії про походження назви міста; удосконалення картографічних умінь через знаходження історичного центру м. Харкова на карті, поглиблення навичок застосування та пояснення історичних понять та назв; відпрацювання прийому опису, умінь аргументувати власну точку зору. Обладнання: підручник «Харківщинознавство 8-9 класи» 2011 рік, видавництво ...

читати все »

Тема: Заселення «Дикого поля». Заснування міст і свобод. (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: називати хронологічну послідовність головних подій; показувати на географічній карті межі Дикого поля; пояснити із застосуванням нових понять і термінів походження назви краю «Слобожанщина»; навчати висловлювати власне судження про заселення Слобідської України та спосіб життя перших переселенців. Обладнання: підручник «Харківщинознавство 8-9 класи» 2011 рік, видавництво «Гімназія»; ілюстрації до теми (додаток); ...

читати все »

Тема: Екскурсія до краєзнавчого музею (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: поглиблення знань учнів про історичні події на Харківщині у давні часи, розширення уявлень про різноманітність розвитку краю, формування навичок роботи з історичними джерелами, удосконалення вмінь використання комп’ютерних презентацій, підготовки повідомлень та доповідей. Обладнання: – Харківщинознавство: навчальний посібник для учнів 8-9- кл./О.І.Грінченко.-Х:Гімназія, 2011. -448 с.; – ілюстрації до теми (додаток); ...

читати все »

Тема: Духовна культура населення нашого краю (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: формування уявлень про духовну культуру населення Слобідської України з найдавніших часів та її загальноукраїнський характер; розуміння важливості впливу природних умов на життя населення краю та його релігійні вірування; порівняння духовних уявлень та релігійних вірувань носіїв землеробських та скотарських культур. Обладнання: – Харківщинознавство: навчальний посібник для учнів 8-9- кл./О.І.Грінченко.-Х:Гімназія, 2011. ...

читати все »

Тема: Наш край в період Середньовіччя (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: формування загального уявлення про роменську та салтівську археологічні культури на території Харківської області, їх особливості, поглиблення знань про причини й методи об’єднання слов’ян в єдину державу; оновлення знань щодо внутрішньої та зовнішньої політики київських князів, формування картографічних умінь через знаходження на карті місць розселення роменської та салтівської культури, удосконалення ...

читати все »

Тема: Наш край у найдавніші часи (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: формування загального уявлення про основні археологічні епохи та культури, визначення їх хронологічних меж; визначення особливостей археологічних епох; характеристика способу життя найдавнішого населення Харківщини, відпрацювання навичок застосування та пояснення історичних понять. Обладнання: – Харківщинознавство: навчальний посібник для учнів 8-9- кл./О.І.Грінченко.-Х:Гімназія, 2011. -448 с.; – ілюстрації до теми (додаток); – атлас ...

читати все »

Тема: Узагальнення та систематизації знань: «Природні комплекси і фізико – географічне районування» (8 клас. Харківщинознавство)

Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми, а також перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; набутих умінь і сформованих навичок; навчальних досягнень учнів з вивченої теми; розвивати в учнів вміння аналізувати матеріал, робити висновки, ...

читати все »