Архів за теґом: 5 клас. Музичне мистецтво

Застигла музика споруд (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Застигла музика споруд. Мета. Визначити особливості асоціативних зв’язків ар­хітектурного мистецтва з музикою. Познайоми­тись зі старовинним мистецтвом дзвону та розкри­ти його особливості. Розвивати творчо-аналітичне . мислення, творчу уяву учнів. Виховувати інтер­ес до архітектури, музичних творів, у яких роз­кривається неповторність архітектурних споруд (творчість С. Рахманінова, М. Мусоргського). Музичний та візуальний матеріал: ...

читати все »

Мелодії весняних свят (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Мелодії весняних свят. Мета. Визначити характерні риси мистецтва писанки та особливості його проникнення в музичне мистецтво. Проаналізувати розкриття теми писанкарства у варіаціях «Українські писанки» Л. Дичко т пісні «Писанки» В. Таловирі. Розвивати здатність до інтерпретації мистецьких творів, творчі здіб­ності, образно-асоціативне мислення, вокальною хорові навички. Виховувати інтерес до народного мистецтва, ...

читати все »

Духовні традиції в мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Духовні традиції в мистецтві. Мета. Визначити особливості духовної музики та іко­нопису у відтворенні духовного світу людини. Розкрити характерні риси й особливості музич­ної мови «Херувимської» А. Веделя. Познайоми­тися з історією створення, назвою та особливос­тями письма ікони Вишгородської Богоматері. Розвивати образно-асоціативне мислення, емо­ційну чутливість до духовної музики та творів живопису. Виховувати ...

читати все »

Образ материнської любові (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Образ материнської любові. Мета. Розкрити можливість внутрішнього (через уя­ву людини) зв’язку візуального та музичного ви­дів мистецтва. Визначити характерні риси творів мистецтва і в яких відображено образ материн­ської любові (Ю. Чичков. «Мама», Рафаель Санті. «Сікстинська мадонна»). Розвивати образно-асоціатйвне мислення учнів, особисті естетичні уподобання, вокально-хорові навички. Вихову­вати любов до жінки-матері, бажання ...

читати все »

Жіночі образи в мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Жіночі образи в мистецтві. Мета. Визначити характерні риси відтворення жіночих образів, портретів у музичному та візуальному мистецтві. Узагальнити матеріал за темою «Му­зика і візуальні образи». Розвивати емоційно-чуттєве сприймання, особистісно-естетичне ставлення до мистецтва; виконавські навички. Виховувати культуру почуттів, ціннісних орієн­тацій у сфері мистецтва, музичних інтересів, сма­ків, творчого потенціалу учнів (ціннісно-сенсова ...

читати все »

Музика та інші види мистецтва (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Автор: Бігар Мирослава Михайлівна Навчальний заклад: Стройненська загальноосвітня школа I-II ступенів Свалявського району Закарпатської області Музика та інші види мистецтва Мета. Розповісти учням про зв’язок музики з іншими видами мистецтва, прослідкувати спільні та відмінні характерні риси різних видів мистецтва, ознайомити учнів з творчістю композитора Л. Деліба, ознайомити з прийомом гри на скрипці ...

читати все »

Палітра тембрів, симфонія кольорів (5 клас. Музичне мистецтво) + Презентація

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Автор: Козка Тетяна Валентинівна Навчальний заклад: Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради Миколаївської області Тема. Палітра тембрів, симфонія кольорів. Мета. Познайомити з особливістю звучання інструментів симфонічного оркестру. Розвивати навички художньо-емоційного аналізу музичних творів. Закріпити надбані навички зі слухання та аналізу музичних творів. Прищеплювати учням любов до класичної музики. Виховувати ...

читати все »