Архів за теґом: 5 клас. Музичне мистецтво

Музика та інші види мистецтва (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Автор: Бігар Мирослава Михайлівна Навчальний заклад: Стройненська загальноосвітня школа I-II ступенів Свалявського району Закарпатської області Музика та інші види мистецтва Мета. Розповісти учням про зв’язок музики з іншими видами мистецтва, прослідкувати спільні та відмінні характерні риси різних видів мистецтва, ознайомити учнів з творчістю композитора Л. Деліба, ознайомити з прийомом гри на скрипці ...

читати все »

Палітра тембрів, симфонія кольорів (5 клас. Музичне мистецтво) + Презентація

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Автор: Козка Тетяна Валентинівна Навчальний заклад: Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради Миколаївської області Тема. Палітра тембрів, симфонія кольорів. Мета. Познайомити з особливістю звучання інструментів симфонічного оркестру. Розвивати навички художньо-емоційного аналізу музичних творів. Закріпити надбані навички зі слухання та аналізу музичних творів. Прищеплювати учням любов до класичної музики. Виховувати ...

читати все »

Весняний пейзаж у творах мистецтва (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Весняний пейзаж у творах мистецтва. Мета. Визначити особливості відображення весняного пейзажу в різних видах мистецтва. Познайоми­ти учнів з творчістю І. Стравінського. Розвива­ти чуттєво-емоційне сприймання навколишньо­го світу крізь призму музичного та візуального мистецтва. Виховувати естетичні почуття, любов . до природи, інтерес до творчості І. Стравінського, О. Шовкуненка, О. Жилінського. Музичний ...

читати все »

Кобзарева пісня, слово (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Кобзарева пісня, слово. Мета. Визначити особливості впливу творчості Т. Шев­ченка на різні види українського мистецтва. Роз­вивати навички кантиленного співу та осмисле­ного виконання музики. Виховувати інтерес та любов до творчості Тараса Шевченка. Музичний та візуальний матеріал: українська народна пісня «Думи мої, думи мої»  (слухання та розучування); О. Жилінський. «Пісенька Джури» ...

читати все »

Тема українського козацтва в мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Тема українського козацтва в мистецтві. Мета. Визначити особливості вираження козацької те­матики в мистецьких творах. Поглибити знання про творчість М. Лисенка. Розвивати вміння виявляти спільне та відмінне в образах мисте­цтва. Виховувати інтерес до героїчних сторінок українського козацтва, почуття мужності, ге­роїзму. Музичний та візуальний матеріал: О. Жилінський. «Пісенька Джури» (виконання); М. ...

читати все »

Героїчні образи музики, скульптури (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Героїчні образи музики, скульптури. Мета. Виявити спільні та відмінні риси «героїчної» му­зики слов’янського (російського) та західноєв­ропейського (німецького) композиторів — «Бо­гатирської» симфонії О. Бородіна та «Героїчної» симфонії Л. Бетховена. Виявити особливості ві­дображення героїчного в скульптурі Й. Пінзеля. Розвивати відчуття «внутрішнього слуху» та «внутрішнього бачення», виконавські навички. Виховувати інтерес до класичної ...

читати все »

Богатирські образи у мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Богатирські образи у мистецтві. Мета. Визначити особливості розкриття богатирських героїчних образів у різних видах мистецтва. З’ясувати характерні риси музичного (симфоніч­ного) розвитку в Симфонії № 2 О. Бородіна. Розви­вати музичне сприймання, уміння спостерігати за розвитком інтонацій. Виховувати інтерес, повагу до героїчного минулого слов’янських народів, по­чуття мужності, героїзму. Музичний та візуальний ...

читати все »