Архів за теґом: 5 клас. Музичне мистецтво

Музика та інші види мистецтва (узагальнення) (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Музика та інші види мистецтва (узагальнення). Мета. Перевірити навчальні досягнення учнів за темою «Музика і візуальні образи» (тематична атеста­ція). Узагальнити матеріал тем І та II семестрів «Музика і мистецтво слова», «Музика і візуальні образи». Музичний та візуальний матеріал: орієнтовні музичні твори, репродукції картин, розглянуті протягом року або вибрані на ...

читати все »

Гармонія кольорів і звуків (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Гармонія кольорів і звуків. Мета. З’ясувати особливості образного відображення певної теми навколишнього світу у творах мис­тецтва. Формувати вміння учнів спрямовувати уяву на образно-звукове сприйняття образотвор­чих творів. Розвивати образно-асоціативне мис­лення учнів та навички виконавського розвитку пісні. Виховувати бережливе, естетичне ставлен­ня до природи, почуття краси та добра, цінніс­не ставлення до мистецтва, ...

читати все »

Мотиви літа у мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Мотиви літа у мистецтві. Мета. Визначити характерні ознаки відображення те­ми літа в музичних та візуальних творах. Форму­вати уявлення, розуміння специфіки художньо- образної мови різних видів мистецтва. Розвивати універсальні якості творчої особистості, збагачу­вати емоційно-естетичний досвід учнів. Вихову­вати бережливе ставлення до музичного мисте­цтва. Музичний та візуальний матеріал: В. Раковський. «В долонях ...

читати все »

Природа України в мистецтві (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Природа України в мистецтві. Мета. Розкрити особливості відображення пейзажних мотивів у мистецтві. Визначити роль засобів ви­разності у створенні пейзажних картин. Розвивати емоційно-естетичне ставлення до навколишнього світу, особистісно-ціннісне ставлення до мисте­цтва. Виховувати естетичне ставлення до землі. Музичний та візуальний матеріал: В. Раковський. «В долонях рідної землі» (розучування); Ю. Щуровський. Маленька ...

читати все »

Під враженням пейзажу. Імпресіонізм (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Під враженням пейзажу. Імпресіонізм. Мета. Розкрити характерні особливості імпресіоніз­му у візуальному та музичному мистецтві. Роз­вивати естетичні уподобання учнів, розуміння зображальної та виражальної сутності музики. Виховувати інтерес до творчості композиторів- імпресіоністів (Клод Дебюссі). Музичний та візуальний матеріал: В. Таловиря. «Писанки» (виконання); К. Дебюссі. Сюїта «Море» (І частина. «На морі від ...

читати все »

Застигла музика споруд (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Застигла музика споруд. Мета. Визначити особливості асоціативних зв’язків ар­хітектурного мистецтва з музикою. Познайоми­тись зі старовинним мистецтвом дзвону та розкри­ти його особливості. Розвивати творчо-аналітичне . мислення, творчу уяву учнів. Виховувати інтер­ес до архітектури, музичних творів, у яких роз­кривається неповторність архітектурних споруд (творчість С. Рахманінова, М. Мусоргського). Музичний та візуальний матеріал: ...

читати все »

Мелодії весняних свят (5 клас. Музичне мистецтво)

5 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Мелодії весняних свят. Мета. Визначити характерні риси мистецтва писанки та особливості його проникнення в музичне мистецтво. Проаналізувати розкриття теми писанкарства у варіаціях «Українські писанки» Л. Дичко т пісні «Писанки» В. Таловирі. Розвивати здатність до інтерпретації мистецьких творів, творчі здіб­ності, образно-асоціативне мислення, вокальною хорові навички. Виховувати інтерес до народного мистецтва, ...

читати все »