СценаріїСценарії Першого дзвоникаФайли

Сценарії Першого дзвоника: Дзвінок веселий кличе нас за парти

Сценарії Першого дзвоника: Дзвінок веселий кличе нас за парти

ДІЙОВІ ОСОБИ:
В е д у ч и й
В е д у ч а
У ч н і – ч и т ц і  с е р е д н і х  к л а с і в   (шість осіб)
Ч и т ц і – п  е р ш о к л а с н и к и (шість хлопчиків, п’ять дівчаток)
Ч и т ц і – о д и н а д ц я т и к л а с н и к и  (дві дівчини, три хлопці)
У ч н і,  я к і  в р у ч а т и м у т ь  к в і т и (кількість осіб визначає організатор свята)
О д и н а д ц я т и к л а с н и к  та   п е р ш о к л а с н и ц я, які  дадуть  перший  дзвоник
Б а р в і н о к
Р о м а ш к а
Б у р а т і н о
П о п е л ю ш к а
Т а н ц ю в а л ь н и й   г у р т  д і в ч а т
Д и р е к т о р  ш к о л и;   у ч и т е л ь  п е р ш о г о   к л а с у;   п о ч е с н і   г о с т і  с в я т а (представники райвно,  спонсори   і  т.  ін.);
П р е д с т а в н и к и   б а т ь к і в с ь к о г о   к о м і т е т у   ш к о л и.

Завантажити: Сценарії Першого дзвоника: Дзвінок веселий кличе нас за парти (Розмір: 16.4 KB, Завантажень: 240)
Back to top button