Посібники-Книги

Соневицький Л. Студії з історії України: Праці Історично-Філософічної Секції

Соневицький Л. Студії з історії України: Праці Історично-Філософічної СекціїМонографія праць Леоніда СОНЕВИЦЬКОГО охоплює спадщину його найважливіших історичних розвідок і статтей, частина яких була опублікована, а деякі появляються вперше. Надійний україн­ський історик, бл. п. Л. СОНЕВИЦЬКИЙ, що передчасно відійшов тому 16 років, проживши всього 44 роки, зумів за відносно короткий час написати низку праць, які забезпечують йому відповідне місце серед українських істориків.

У цьому збірнику містимо тринадцять праць, статей і рецензій історика, з яких сім вийшли друком у різних виданнях, тепер важко доступних. Решта праць СОНЕВИЦЬКОГО

Уявляються вперше: І) Доповідь про Володимира АНТОНОВИЧА, прочитана на сесії УВАН І лютого 1959 p.; 2) “Нарис історії Чортківщини”— матеріял зібраний для обширної праці про історію
Галицького Поділля; 3) The Paris Peace Conference and the PolishUkrainian Conflict in Galicia; незакінчена праця, скорше нарис більшої студії, яку автор плянував писати з поданням цінної бібліо­графії; 4) друге, виправлене і доповнене самим автором, видання студії ”Український Єпископат Перемиської і Холмської Епархій в /5 – /6 cm.” (вперше видано 1955 у видавництві оо. Василіян у Римі з численними помилками). Вперше друкуються також дві неопубліковані рецензії на праці Гарольда Нікольсона Peacemaking 1919 і Д. Лойда Джорджа The Truth about the Peace Treaties.

Завантажити: Соневицький Л. Студії з історії України: Праці Історично-Філософічної Секції