ГоловнеОсвіта і право

Щодо збереження кваліфікаційної категорії при довантаженні вчителів початкових класів годинами вихователя ГПД

Чи має зберігатися раніше присвоєна кваліфікаційна категорія при довантаженні вчителів початкових класів годинами вихователя групи продовженого дня? Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки підготувала роз’яснення щодо збереження кваліфікаційної категорії у такій ситуації.

Пунктом 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №930, встановлено, що за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

Окрім того, пунктом 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників передбачено, що вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

Разом з тим, Типове положення про атестацію педагогічних працівників не містить норми, яка передбачає збереження кваліфікаційної категорії, встановленої при атестації, при довантаженні працівника годинами педагогічного навантаження за іншою посадою. У зв’язку з цим Міністерством освіти і науки України було надане роз’яснення (лист № 2/4-13-935-15), у якому зазначено, що «норма щодо збереження кваліфікаційної категорії при переході педагогічного працівника з однієї посади на іншу застосовується також й при додатковому педагогічному навантаженні працівників».

У листі МОН України №2-798 також вказується, що «за аналогією, згідно з нормою, встановленою пунктом 3.27 Типового положення, при довантаженні педагогічного працівника годинами на іншій посаді також зберігається кваліфікаційна категорія за наявності у нього освіти, яка дає право працювати на цій посаді. Враховуючи, що вимогами для присвоєння кваліфікаційної категорії педагогічному працівнику на посаді вихователя групи продовженого дня є наявність у нього педагогічної освіти за освітнім ступенем магістра (спеціаліста), при довантаженні годинами на цій посаді, за ним до наступної атестації має зберігатися присвоєна раніше кваліфікаційна категорія».

Таким чином, при довантаженні педагогічного працівника годинами за іншою посадою (якщо така посада передбачає присвоєння кваліфікаційної категорії), зокрема, наприклад, при довантаженні вчителів початкових класів годинами вихователя групи продовженого дня, має зберігатися раніше присвоєна кваліфікаційна категорія (за наявності у працівника освіти, яка дає право працювати на цій посаді).

Читайте також: Дистанційна робота: правила запровадження, забезпечення