Освіта і IT

Щодо зарахування до стажу педагогічної роботи періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. N 78 “Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України “Про позашкільну освіту” (зі змінами).

Дія Порядку поширюється на працівників, які займають посади згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. N 963 (зі змінами) (далі – Постанова N 963), і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.

Відповідно до пунктів 2 і 5 Порядку до стажу педагогічної роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, зараховується, в тому числі, час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим Постановою N 963, та перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустці без збереження заробітної плати.

Згідно зі статтею 179 Кодексу законів про працю України та статтею 17 Закону України “Про відпустки” на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами (медичний висновок) видається установою, в якій жінка стоїть на обліку по вагітності, з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (пункт 6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 13.11.2001 р. N 455 <…>).

З огляду на зазначене період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами враховується до стажу педагогічної роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, як страховий випадок, що настав у період роботи.

Міністерство соціальної політики України лист від 09.10.2018 р. N 19456/0/2-18/28

Back to top button