ГоловнеОсвіта і право

Щодо зарахування до стажу педагогічної роботи періоду перебування на військовій службі

Частиною четвертою статті 61 Закону “Про освіту” встановлено, що педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах: понад три роки – 10 відсотків; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу.

Порядок виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. N 78 (далі – Порядок).

Дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, які займають посади згідно з Переліком педагогічних та науково-педагогічних посад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. N 963, і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Відповідно до пункту 5 Порядку до стажу педагогічної роботи, окрім безпосередньо педагогічної діяльності, зараховується час перебування громадян України на військовій службі.

Згідно із статтею 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” видами військової служби є: строкова військова служба; військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період; військова служба за контрактом осіб рядового складу; військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу; військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки; військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Отже, якщо науково-педагогічний працівник перебував на військовій службі, види якої визначено статтею 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, то йому зараховуються ці періоди військової служби до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років.

Джерело: Лист МОН від 21.09.2020 р. N 1/11-6290

Back to top button