Адміністрації школиГоловнеФайли

Щодо відрахування дітей із закладів дошкільної освіти в умовах війни

Лист Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2022 р. № 1/12502-22 «Щодо відрахування дітей із закладів дошкільної освіти в умовах війни»

Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних,
Київської міської державних (військово-цивільних) адміністрацій
Керівникам закладів дошкільної освіти

Щодо відрахування дітей із закладів
дошкільної освіти в умовах війни

Шановні колеги!

Введення в Україні воєнного стану позначилося на освітній галузі, зокрема дошкільній. Частина закладів дошкільної освіти (далі — ЗДО) відновили діяльність і почали працювати у звичному режимі.

У зв’язку з воєнними діями та міграцією населення виникають непорозуміння щодо збереження в ЗДО місця за дитиною, яка тимчасово виїхала на більш безпечну територію, або не відвідує заклад через загрозу життю і здоров’ю.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про дошкільну освіту» держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.

Згідно з пунктом 13 Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86) (далі – Положення), відрахування вихованців з державного (комунального) закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

  1. за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);
  2. на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;
  3.  у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;
  4. у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
  5. у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

Відповідно до пункту 15 Положення, навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

Воєнний стан в Україні, введений згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та існуюча загроза життю і здоров’ю дітей, є поважною причиною для невідвідування закладу дошкільної освіти.

Враховуючи зазначене, відрахування дитини з дошкільного закладу можливе лише відповідно до підпунктів 1-4 пункту 13 Положення.

Застерігаємо керівників (директорів) закладів дошкільної освіти щодо неприпустимості безпідставного відрахування дітей із закладу освіти.

У разі звернень батьків, або інших законних представників вихованців про порушення вимог Положення щодо відрахування дитини із ЗДО, місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, рекомендуємо невідкладно реагувати та вживати необхідних заходів для усунення порушень законодавства.

З повагою
заступник Міністра Віра РОГОВА