Перерва

Щодо проектів, на які можуть бути спрямовані кошти субвенції «Спроможна школа для кращих результатів»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-111 від 20 лютого 2020 року

Обласним, Київській міській
держадміністраціям, засновникам
комунальних закладів загальної
середньої освіти

Щодо проектів, на які можуть бути
спрямовані кошти субвенції «Спроможна
школа для кращих результатів»

Шановні колеги!

Програма Уряду «Спроможна школа для кращих результатів» покликана допомогти органам місцевого самоврядування, що є засновниками закладів загальної середньої освіти, покращити матеріально-технічну базу та просторово-предметне оточення опорних закладів освіти та шкіл з кількістю учнів більше ніж 350 осіб.

Для реалізації проектів субвенцію розподілено порівну між обласними бюджетами та бюджетом міста Києва (60 млн грн загальний фонд і 80 млн грн спеціальний фонд). Спеціальний фонд субвенції буде наповнюватись відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Кошти субвенції спрямовуються на реалізацію проектів, пов’язаних із:

1) завершенням будівництва нових будівель і споруд закладів загальної середньої освіти;

2) реконструкцією, капітальним ремонтом будівель (їх частин), споруд закладів загальної середньої освіти;

3) формуванням нового освітнього простору у закладах загальної середньої освіти.

При подачі проектних заявок на реалізацію вище перерахованих напрямів необхідно враховувати такі умови.

1. Загальна кількість учнів опорних шкіл становить не менше 200 осіб (без врахування філій), а інших – не менш ніж 350 осіб.

Інформація щодо загальної кількості учнів подається станом на дату подання проектної заявки до ОДА.

2. Проектна потужність нової будівлі становить не менше 350 учнів.

Відповідна умова застосовується в тих випадках, коли проект передбачає будівництво нової школи або нової будівлі для існуючої школи.

3. Співфінансування з місцевого бюджету відповідає встановленим вимогам.

Умови співфінансування залежать від місцезнаходження закладу загальної середньої освіти, тобто:

місто Київ, міста обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у місті обласного значення:

  • 70 % — за рахунок бюджетних коштів, 30 % — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

ОТГ та районні ради:

  • 90 % — за рахунок бюджетних коштів, 10 % — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, та населені пункти, розташовані на лінії зіткнення:

  • 95 % — за рахунок бюджетних коштів, 5 % — за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Проекти, що фінансуються з обласного бюджету, отримають частку співфінансування на таких умовах: 70 % — за рахунок бюджетних коштів, 30 % — за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Привертаємо увагу до того, що частку місцевого бюджету у співфінансуванні не може бути сформовано з коштів державного фонду регіонального розвитку та інших міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам.

4. Проект спочатку реалізується за кошти місцевого бюджету в повному обсязі співфінансування.

5. Проект має бути завершено до 31 грудня 2020 року.

6. Проекти, пов’язані з проведенням будівельних робіт, розглядаються за умови надання підтвердженої інформації про відведення земельної ділянки, проектної документації та позитивного висновку експертизи цієї документації.

Додатково до пакету документів, необхідних для отримання субвенції, рекомендуємо надати інформацію про суб’єкта проведення експертизи та дату формування (підписання) такого висновку.

7. На реалізацію проекту (проектів) в одному закладі освіти не можуть одночасно спрямовуватися кошти субвенції, передбачені законом про Державний бюджет України по загальному та спеціальному фондах.

Рекомендуємо формувати проекти, що об’єднують різні напрями (напр. проведення будівельних робіт разом з формуванням нового освітнього простору). Також відсутні застереження щодо можливості фінансування проектів із різних джерел фінансування. Наприклад, проект капітального ремонту в шкільній будівлі фінансується за кошти Державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР), але при цьому засновник може подати на розгляд комісії проект щодо формування освітнього простору безпосередньо в цьому ж закладі.

Відповідно до вищезгаданих умов засновнику необхідно визначити заклади, що стануть об’єктами розгляду комісії, та сформувати пакети документів із:

  • проектної заявки та картки закладу освіти за формами згідно з додатками до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 100;
  • гарантійного листа місцевої ради про дотримання нею умов щодо забезпечення реалізації проекту на умовах співфінансування з місцевого бюджету та завершення реалізації проекту до кінця поточного року;
  • копії акта (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (виключно для проектів, пов’язаних із проведенням будівельних робіт);
  • фотографій, що фіксують поточний стан будівлі (їх частини), споруди закладу освіти, що потребують проведення будівельних робіт (також виключно для проектів, пов’язаних із проведенням будівельних робіт);
  • перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проектів, пов’язаних із формуванням нового освітнього простору (зокрема, дизайн-проєкт змін в інтер’єрі, які плануються).

Проектна заявка, картка закладу освіти та гарантійний лист підписуються головою місцевої ради. У разі, якщо ці документи підписує не голова, до документів додається доручення, довіреність, інший документ, що підтверджує повноваження підписанта.

Важливо те, що частка співфінансування з місцевого бюджету повинна бути не менше за встановлену, але у разі фінансової спроможності засновника, при її збільшенні шанси отримати підтримку реалізації проекту за кошти програми «Спроможна школа для кращих результатів» зростають.

Повний пакет документів подається до обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Обласна, Київська міська держадміністрації проводять перевірку поданих документів на відповідність критеріям і за результатами їх розгляду подають до 13 березня 2020 року до МОН узагальнений перелік проектів, формуючи певну пріоритетність пропозицій до розгляду комісії в МОН (далі – Комісія).

Під час розгляду пропозицій ОДА Комісією буде враховано:

1) загальну кількість учнів у закладі освіти;

2) обґрунтування місцевої ради щодо необхідності реалізації проекту;

3) рішення місцевої ради щодо планування розвитку мережі закладів загальної середньої освіти;

4) обсяг співфінансування з місцевого бюджету;

5) обсяг субвенції, зазначений у розподілі;

6) ступінь будівельної готовності та реалістичність завершення проекту до кінця поточного року (для проектів, пов’язаних із проведенням будівельних робіт);

7) потребу в реалізації проектів з урахуванням щільності та приросту населення.

Під час розгляду пропозицій щодо фінансування Комісія має право звертатись до місцевих рад з пропозицією збільшити обсяг співфінансування з місцевого бюджету.

Комісія має право не розглядати проекти, що містять неповний перелік документів, та/або не відповідають іншим зазначеним вище умовам.

Проекти погоджуються МОН шляхом направлення відповідного листа обласним, Київській міській державним адміністраціям.

Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад відповідно до загальної вартості погоджених МОН проектів.

Особливу увагу пропонуємо зосередити на проектах, пов’язаних із формуванням нового освітнього простору. Вони мають бути спрямовані на створення мотивуючого простору у закладах освіти та (або) зміну просторовопредметного оточення учнів закладів освіти.

Створення мотивуючого простору здійснюється шляхом закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для зміни внутрішнього дизайну приміщень закладу освіти (проведення штукатурних робіт стін та стель, покривання підлоги, перегородок, стель, стін оздоблювальними матеріалами та виробами, встановлення елементів вбудованих шаф, внутрішніх дверних полотен з коробками, інших конструкцій тощо). Для якісної реалізації подібних проектів рекомендуємо розробити дизайн інтер’єру приміщень та класів, що потребують оновлення. Це суттєво спростить реалізацію проекту в частині опису виконання необхідних робіт.

Зауважимо, що зміна просторово-предметного оточення здійснюється шляхом закупівлі засобів навчання та обладнання, передбачених затвердженими МОН типовими переліками.

Інформуємо, що Міністерство підготувало проект наказу «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і SТЕМ-лабораторій». Цим Типовим переліком запропоновано визначити вимоги до засобів навчання та обладнання, якими можуть бути обладнані навчальні кабінети біології, географії, математики, фізики, хімії і SТЕМ-лабораторії державних і комунальних закладів загальної середньої освіти з урахуванням вимог новітніх освітніх технологій і методів навчання.

Найближчим часом наказ буде зареєстровано.

Ідеї та рекомендації щодо облаштування мотивуючого простору можна знайти у методичному посібнику, розробленому Міністерством розвитку громад та територій України у 2019 році, який знаходиться за посиланням, а також в методичних рекомендаціях (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»).

У разі, якщо під час реалізації проекту виникає потреба у закупівлі товарів, робіт і послуг, що відповідно до законодавства відносяться до поточних видатків, бюджетні кошти, визначені як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

З повагою Міністр                  Ганна Новосад

Back to top button