Перерва

Що допоможе вчителям працювати краще (результати онлайн опитування)

Вчителів надали свої пропозиції щодо варіантів допомоги освітянам працювати якісніше (за результати всеукраїнського онлайн-опитування «реформування освіти – зсередини: точка зору представників освітянського середовища»)

 1. Забезпечити класи новими технологіями: комп’ютери, мережа інтернет, інтерактивні дошки, реактиви для проведення дослідів, наглядна наочність, програмову художню літературу в шкільні бібліотеки;
 2. Усім потрібно працювати над зміною ставлення батьків до необхідності отримання їх дітьми якісної освіти, що може забезпечити останнім якісний рівень життя в майбутньому;
 3. Сертифікація;
 4. Зміна світогляду вчителя;
 5. Повна заміна по всій країні всіх завідуючих, директорів, всіх адміністрацій і керівних співробітників. Повністю і негайно, на конкурсній основі, з незалежним тестуванням від МОН;
 6. Повне фінансування освітньої галузі державою;
 7. Молоді спеціалісти;
 8. Відповідальне ставлення батьків до навчання дітей;
 9. Суддю на мило!!!!!;
 10. Керівник, який професіонал та цінує професійні якості, а не інші можливості працівника;
 11. Переведення вчителів на контракт;
 12. Якість освіти напряму залежить від того наскільки діти вмотивовані, наскільки рівень освіти чогось вартує на ринку праці. Поки дитина не буде бачити, що освіта відкриває їй в житті якісь можливості, ніякі зміни в системі навчання не призведуть до поліпшення результату;
 13. Матеріальне забезпечення.    Оснащення    кабінетів    сучасним    обладнанням    і комп’ютерами;
 14. Низький рівень підготовки в початковій школі, байдужість батьків;
 15. Зменшення кількості учнів в класі до 15, класне керівництво повинно бути відділено від предмета та його повинен вести спеціальний вчитель, та повне переоснащення школи сучасними засобами навчання (не поступове за рахунок батьків та іноді від управління освіти, а радикальне і повне) а також посилення адміністративної відповідальності батьків;
 16. Педагогічна свобода вже гарно прописана. Але адміністрація ніяк не може в це повірити. Керівники школи мають бути зацікавлені у її розвитку, а не у “вислуговуванні” перед начальством;
 17. Руйнування самої системи: виборний директор не більше, аніж на 3 роки. Знищення навколоосвітніх структур, що лише жеруть бюджет і нікого не вчать. Гора управлінців залишилась на тих же посадах;
 18. Підвищення відповідальності за якість роботи паралельно із підвищенням з/п;
 19. Всі пункти, що згадані вище;
 20. Матеріальна база для повного виконання програми, кабінети хімії, фізики та біології мають лише парти;
 21. Вектор відповідальності   за виховання  дітей     орієнтувати на батьків, тестове оцінювання знань посеместрово, аналогічно до американських шкіл;
 22. Зміцнення матеріально-технічної бази та покращення умов праці;
 23. Невтручання у    нашу    роботу    з    боку    адміністрації,    яка    насильно   змушує підвищувати дітям оцінки через страх, що у десяті класи не буде набору;
 24. Навчальний матеріал заважкий дітям, тому і якість викладання знижується;
 25. Матеріальне забезпечення;
 26. Забезпечення вчителя всім необхідним на робочому місці, відповідність підручників, посібників, програм до чинної програми. І головне: справжній комплексний підхід у літературі. Зараз вчимо багато непотрібного;
 27. Бажання працювати по-новому;
 28. Контроль і облік;
 29. Створення порталу для вчителів з необхідним навчальним матеріалом до уроків (щоб менше на це витрачати часу, а більше на підготовку), а також відновлення статті для вчителів про надання коштів на канцтовари, ні в якій організації канцтовари не купують за свої кошти;
 30. Вчителі-пенсіонери однозначно повинні бути на пенсії. Дорогу молодим учителям. Законодавство цього поки що не передбачає. У школі із 16 вчителів -5 пенсіонерів?????;
 31. Вже нічого не допоможе;
 32. Лише власна переконаність, розуміння, прагнення, хоча вчора заносила лист у відділ…………… освіти, елементарна функція, забрала 30 хв. Життя;
 33. Важко сказати;
 34. Бажання дітей навчатися;
 35. Гідна оплата кваліфікованих працівників, ціннісне ставлення до освіти у державі;
 36. Покращення матеріально-технічної бази;
 37. Повинна бути чітка та послідовна структура навчання з контролем з боку фахівців;
 38. Інше;
 39. Якісна підготовка вчителя починаючи з університету. Не приймати до ВНЗ людей з низьким балом атестату. Навчати практичним навичкам;
 40. Призначення на посади директорів навчальних закладів керівників промислових підприємств;
 41. Адекватне керівництво;
 42. Покращення матеріально-технічного,    дидактичного    забезпечення        закладів середньої освіти;
 43. Зміна способу мислення вчителів;
 44. Все перераховане;
 45. Здорова конкуренція;
 46. Раціональний і комплексний підхід до всього перерахованого вище.

*(наведено в авторському формулюванні)

Back to top button