Освіта і право

Шестиденне навчання та пов’язана з ним оплата праці педагогів

У зв’язку з напруженою ситуацією, що склалася, зокрема, в енергетичній галузі, Міністерство освіти і науки України в листі від 12.08.2014 р. № 1/9-409 рекомендує загальноосвітнім навчальним закладам при розробленні структури 2014/2015 навчального року в повній мірі скористатися можливостями, які надає Закон України «Про загальну середню освіту».

У статті 16 цього Закону зазначено, що структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

При цьому тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

При цьому варто врахувати, що державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів встановлено тижневе гранично допустиме навчальне навантаження учнів різних класів.
Навантаження на учнів - Шкільне життя

З метою економного використання енергоресурсів під час опалювального сезону у 2014/2015 навчальному році та забезпечення при цьому виконання у повному обсязі навчальних планів керівникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів також рекомендовано:

• внести зміни до графіків навчального процесу денної форми навчання, передбачивши, зокрема, до кінця осіннього семестру 2014/2015 навчального року ущільнення розкладу навчальних занять за рахунок проведення додаткових занять, часткового переходу на шестиденний робочий тиждень, а також збільшення до чотирьох тижнів тривалості зимових канікул;

• запровадити на початку весняного семестру 2014/2015 навчального року протягом чотирьох тижнів дистанційні елементи у навчанні із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій при опрацюванні теоретичного матеріалу, виконанні практичних та індивідуальних завдань (курсових проектів (робіт)).

Крім цього, під час опалювального сезону у 2014/2015 навчальному році рекомендовано проводити виробниче навчання, виробничу практику на підприємствах та консультування з дипломних робіт в умовах виробництва чи сфери послуг у відповідності до затверджених навчальних планів і програм.

Зміни і доповнення, що вносяться до графіка навчального процесу, навчальних планів і програм необхідно затвердити в установленому порядку.

Пунктом 21 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року № 455, передбачено, що для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього розпорядку або Графіками змінності, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

У тих закладах освіти, де за умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевими органами виконавчої влади.

Тому відповідні розпорядження чи накази керівника навчального закладу мають відповідати зазначеним вище вимогам.

Щодо оплати праці, то відповідно до п. 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т. ч. педучилища (крім вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Згідно з приміткою до пункту 64 Інструкції з позначкою «**» норма годин на ставку відповідних педагогічних працівників встановлена, виходячи з 6-денного режиму роботи.

Пунктом 63 Інструкції передбачено, що навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі.

Згідно з пунктом 71 Інструкції за час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Пунктом 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів установлено, що під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

Тому у випадках, коли обсяг щотижневої роботи учителя з урахуванням роботи в суботу відповідає встановленому при тарифікації тижневому обсягу педагогічного (навчального) навантаження, то під час канікул такий учитель працює в навчальному закладі в межах часу, що не перевищує його навчального навантаження до початку канікул, отримуючи при цьому заробітну плату, встановлену при тарифікації.

Якщо ж учитель відпрацьовує в суботу певну кількість годин, яка разом з роботою в інші дні тижня перевищує обсяг тижневого навантаження, встановленого при тарифікації, затвердженій за умови роботи закладу на умовах п’ятиденного робочого тижня, то в період канікул такому працівникові мають бути надані вільні від роботи дні. Кількість днів визначається залежно від відпрацьованих у кожну із субот годин роботи.

Наприклад, за рахунок роботи в суботу до початку канікул загалом відпрацьовано 32 години. Тижневе навантаження учителя за тарифікацією за п’ятиденного робочого тижня становить 20 годин, тобто середньоденна тривалість роботи складає 4 години (20:5). Тому працівникові має бути надано 8 вільних від роботи днів (32:4).

При цьому варто зазначити, що згідно з пунктом 64 Інструкції ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад.

Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків в зв’язку із зменшенням її тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленого при тарифікації.

Оплата праці вчителя в період канікул провадиться в розмірі, визначеному при тарифікації.

Управління соціально-економічного захисту

Back to top button