Освіта і правоУчительська

Робочий час, педагогічне навантаження та оплата праці за новим Законом “Про повну загальну середню освіту”

Педагогічне навантаження вчителя на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин протягом навчального тижня.

За виконання окремих видів діяльності встановлюються доплати в такому співвідношенні до тарифної ставки:

а) класне керівництво у 1-11 (12) класах – 20-25 відсотків;

б) перевірку навчальних (практичних, лабораторних тощо) робіт учнів – 15-20 відсотків (пропорційно педагогічному навантаженню вчителя);

в) завідування:

  • навчальними майстернями, кабінетами інформатики, – 15-20 відсотків;
  • навчальними (методичними, навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами (майданчиками), навчально-дослідними ділянками (теплицями, парниковими господарствами тощо), музеями, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, актовими залами – 10-15 відсотків;
  • відділеннями, у тому числі профільними, вечірніми та заочними, навчально-консультаційними пунктами – 10-15 відсотків;
  • структурними підрозділами закладів освіти (у тому числі початковою школою, дошкільним, позашкільним підрозділами, пансіоном тощо) – 25 відсотків;

г) керівництво методичними (предметними) комісіями (об’єднаннями) – 10-15 відсотків;

ґ) обслуговування комп’ютерної техніки – 10-15 відсотків;

д) проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів – 10-40 відсотків;

е) завідування бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15 відсотків.

Засновник закладу освіти та/або заклад освіти має право встановлювати додаткові види та розміри доплат за рахунок власних надходжень.

Посадові оклади та ставки заробітної плати педагогічних та інших працівників закладів освіти за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (групах) підвищуються на 25 відсотків, а в спеціальних класах (групах), інклюзивно-ресурсних центрах, закладах освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – на 30 відсотків.

Посадові оклади та ставки заробітної плати педагогічних працівників, які мають педагогічні, почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені, використовують у роботі іноземну мову, підвищуються на 10-30 відсотків.

Вимоги до видів діяльності, за які цим Законом передбачено доплати, підвищення окладів, розмір таких доплат, підвищень, порядок та умови встановлення в державних та комунальних закладах освіти визначаються Кабінетом Міністрів України.

Засновники приватних, корпоративних закладів освіти мають право встановлювати інші, ніж передбачено цим Законом, розмір і умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних і науково-педагогічних працівників. Отримані приватним, корпоративним закладом освіти публічні кошти розподіляються у порядку, визначеному законодавством для державних і комунальних закладів освіти.

Педагогічне навантаження вихователя закладу загальної середньої освіти, асистента вихователя інклюзивних груп подовженого дня становить 30 годин, вихователя спеціальної школи та асистента вчителя інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти – 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку.

Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти, перегляд умов праці здійснюється його керівником за погодженням з виборним профспілковим органом (за наявності).

Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої цією статтею, встановлюється тільки за його письмовою згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження впродовж навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремими навчальних предметів (інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом закладу освіти, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

Оплата праці педагогічних працівників, у тому числі вихователів груп подовженого дня, закладів загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, навчально-реабілітаційних центрів, міжшкільних ресурсних центрів здійснюється:

  • для комунальних закладів освіти — за рахунок коштів освітньої субвенції;
  • для інших закладів освіти — за рахунок коштів засновника (засновників) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, що 16 січня 2020 року було прийнято новий Закон “Про повну загальну середню освіту”.

Back to top button