Посібники-Книги

Реабілітовані історією

Реабілітовані історією. Дніпропетровська область: Книга 1 / Упоряд.: Є. І. Бородін, О. Г. Бажан, В. В. Іваненко, Л. Л. Прокопенко, P. K. Терещенко. Обл. ред. кол.: Бородін Є. І. (голова), Іваненко В. В. (заст. голови), Бажан О. Г., Болебрух А. Г., Гавшин В. В., Капустіна Н. І., Киструська Н. В., Першина Н. Г., Прокопенко Л. Л., Світленко С. І., Терещенко P. K., Ченцов В. В., Четверик Г. Г., Швидько Г. К., Яворський Ю. Е. НАН України. Інститут історії України; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” та ін. – Дніпропетровськ: Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією»; Вид-во «Монолит», 2009. – 880 с.

Анотація

Книга присвячена висвітленню історії політичних репресій на Катеринославщині-Дніпропетровщині в 1920–1985 pp. На значному фактичному матеріалі подаються основні віхи та динаміка карально-репресивної політики радянської держави щодо різних категорій населення Дніпропетровщини. Книга включає вступну статтю, яка розглядає перебіг каральних процесів в різні роки, кампанії по знищенню і вилученню «ворогів народу», «дисидентів» та інших «небажаних елементів». Перший розділ містить документи партійних, державних, каральних органів, матеріали періодичної преси СРСР, України, Дніпропетровської області. До наступного розділу включено нариси-персоналії, присвячені долям жертв політичних репресій, і до третього – статті, в яких розглядаються окремі аспекти даної теми.

Видання розраховане на широке коло читачів.

Завантажити: Реабілітовані історією

Back to top button