Нова українська школа (НУШ)Початкові класи

Про затвердження змісту дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи та примірних технічних вимог до нього

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1093 від 11 жовтня 2018 року

Про затвердження змісту дистанційного
курсу для підвищення кваліфікації вчителів
початкової школи та примірних технічних
вимог до нього

Відповідно до абзацу другого; підпункту 3 пункту 22 Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р (із змінами), підпункту 6 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 284 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 668), Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 36, та ураховуючи експертний висновок Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України від 09.10.2018 № 01-02/576 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміст дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи та примірні технічні вимоги до нього, що додаються.

2. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін O. M.) при здійсненні закупівлі послуг з розроблення дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи користуватися примірними технічними вимогами, зазначеними у пункті 1 цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                  Лілія Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 11.10.2018 № 1093

Зміст дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів
початкової школи та примірні технічні вимоги до нього

Зміст дистанційного курсу

Кількість годин Модулі/теми Зміст
5 Модуль 1.

Компетентнісний підхід до навчання

  • Компетентнісний потенціал освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.
  • Формування ключових компетентностей в учнів початкової школи: навчання через дію.
  • Підходи до формування ціннісних ставлень в учня початкової школи.
5 Модуль 2.

Наскрізні уміння та їх роль у навчанні учнів

  • Суть поняття «наскрізні уміння».
  • Яку роль відіграють наскрізні уміння у здобутті учнями освіти.
  • Системний підхід до формування наскрізних умінь під час вивчення предметів різних освітніх галузей.
5 Модуль 3.

Конструювання навчальних програм

  • Типова освітня програма, її структура. Змінні та незмінні компоненти.
  • Як розробляти навчальні програми. Конструктор навчальних програм.
5 Модуль 4.

Планування освітньої діяльності

  • Підходи до календарного та поурочного планування в НУШ (на прикладі навчальних предметів та інтегрованих курсів)
  • Планування навчального дня та заняття. Гнучке варіативне планування.
5 Модуль 5.

Способи інтеграції освітнього змісту

·        Інтегратори освітнього змісту: тема, проблемне питання, текст, спосіб діяльності.

·        Організація освітнього процесу учнів під час вивчення інтегрованих курсів.

·        Як розробити інтегроване навчальне заняття. Інтеграція видів діяльності учнів.

5 Модуль 6.

Педагогіка партнерства

·        Як побудувати партнерські відносини учителя та учня.

·        Організація групової взаємодії учнів на уроках.

5 Модуль 7.

Організація навчального діалогу в освітньому процесі

·        Навчальний діалог. Структура та функції.

·        Проблемне питання. Проблемна ситуація. Формулювання проблемних запитань.

·        Способи організації діалогової взаємодії. Роль учителя у діалозі.

5 Модуль 8.

Виховання лідера у НУШ

·        Виховання лідерських якостей учнів.

·        Формування громадянських та демократичних цінностей в учнів.

5 Модуль 9.

Сучасні технології навчання у початковій школі

·        Технологія розвитку критичного мислення.

·        Інтерактивні технології.

·        ТРВЗ-технологія.

·        Проектна технологія

5 Модуль 10.

Освітнє середовище класу

·        Динамічне освітнє середовище: рекомендації до організації.

·        Функціональний підхід до оформлення класної кімнати. Застосування різних осередків в освітньому процесі.

5 Модуль 11.

Інклюзивне навчання

·        Створення безпечного дружнього середовища в класі.

·        Асистент учителя. Як правильно розподілити педагогічні ролі та функції.

·        Врахування принципів інклюзивної освіти у відборі дидактичних матеріалів.

5 Модуль 12.

Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ

·        Система формувального оцінювання. Вербальне оцінювання. Портфоліо учня.

·        Оцінювання компетентностей учнів початкової школи.

·        Самооцінювання та взаємооцінювання учнів.

·        Конфіденційність оцінювання.

Примірні технічні вимоги
Характеристика курсу Вимоги
Складові навчальних матеріалів ·        не менше 60 навчальних відео (по 5 для кожного модуля), роздільна здатність не гірше 1920х1080; бітрейт: 320 кбіт/с, без артефактів комп’ютерної графіки у відео, тривалість не більше 10 хв.;

·        не менше 60 навчальних текстових додатків (по 5 для кожного модуля) з методичними й дидактичними матеріалами у форматі pdf (роздільна здатність не гірше 1280х720);

·         не менше 360 між лекційних запитань;

·        не менше 180 модульних запитань;

·        не менше 36 запитань у фінальному іспиті

Компоненти дистанційного курсу ·         програма навчання;
·         графік навчання;
·         система оцінювання результатів, умови видачі сертифіката;
·         розроблення відеолекції з використанням анімації, візуального супроводу й динаміки (роздільна здатність 1920х1080; бітрейт: 320 кбіт/с, без артефактів комп’ютерної графіки у відео);
·         розроблення обкладинок до відео лекцій із зазначенням назви курсу, теми лекції, ініціалів авторів лекцій курсу;
·         розмір 1920х1080 пікселів; розширення не гірше 300 dpi;
·         розроблення тестових завдань різних типів (з вибором однієї правильної відповіді серед декількох варіантів відповідей; з вибором декількох правильних відповідей серед декількох варіантів відповідей; на встановлення відповідності);
·        розроблення додаткових навчальних матеріалів (у форматі pdf);
·         упорядкування банку тестових завдань з групуванням по категоріям;
·         формування індивідуальних та загальних звітів за результатами навчання користувачів курсу з можливістю фільтрування по декількох параметрах одночасно.
Формування системи обліку користувачів дистанційного курсу ·         онлайн реєстрація користувачів курсу;
·         наявність функції аутентифікації користувачів курсу;
·         доступ до модулів системи за допомогою в web-інтерфейсів;
·         архівація дій користувачів усіх рівнів доступу;
·         перегляд статистики тестування, кількість пройдених лекцій/модулів, виконаних завдань, слухачів, які отримали сертифікат, перегляд відео, веб-сторінок курсу; імпорт завдань, сформованих у вигляді формату XML, до бази завдань; автоматичне генерування сертифікату для користувача курсу в разі успішного завершення навчання.
Формування статистичних звітів ·         кількість зареєстрованих учасників на курс;
·         успішність слухачів курсу: скільки пройдених лекцій/модулів, кількість виконаних завдань, кількість слухачів, які отримали сертифікат;
·         кількість переглядів відео;
·         кількість переглянутих веб-сторінок курсу;
·         вік і стать слухачів курсу;
·         дані про географічне розташування;
·         кількість виконаних/не виконаних завдань/тестових завдань.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти                                         Ю. Г. Кононенко

Back to top button