ФайлиШкільному психологу

Про перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році

Лист директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти від 20.08.20   № 6/1015-20 “Про перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році”

Органам управління освітою обласних,
Київської міської державних адміністрацій, закладам
післядипломної педагогічної освіти

Про перелік навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти
і науки України для використання у
закладах освіти у 2020/2021 навчальному році

Шановні колеги!

Надсилаємо для використання  в освітньому процесі закладів освіти перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників з основ психології та соціальної педагогіки, які були схвалені для використання комісією з психології та педагогіки Науково-методичної ради МОН України  у період із 2017 по 2020 роки.

Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon

Зміст листа просимо довести до відома керівників органів управління освітою різного рівня, керівників та педагогічних працівників закладів освіти з метою поліпшення психологічного супроводу учасників освітнього процесу.

Додаток: на 4 арк.

В. о. генерального директора директорату
позашкільної та інклюзивної освіти   Віктор САЛЬКОВ

Додаток до листа директорату дошкільної,
позашкільної та інклюзивної освіти
від 20.08.20   № 6/1015-20

Перелік навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України
для використання у закладах освіти

Автор Назва Підстава
1. Дорожко І.І., Туріщева Л.В. Методичні рекомендації для психологів і вчителів початкової школи «Азбука творчості» Лист ІМЗО

від 31.07.2017

№ 21.1/12-Г-475

2. Кудря О.П. Навчальний посібник «Гімнастика для мозку» Лист ІМЗО

від 04.07.2017

№ 21.1/12-Г-320

3 Авер’янова А.М., Авер’янов В.П Програма «Ментальний тренажер» Лист ІМЗО

від 31.01.2018

№ 22.1/12-Г-66

4. Киричук В.О. Комп’ютерна програма діагностично-проектувального комплексу – сервіс  «Універсал-онлайн» Лист ІМЗО

від 28.12.2017

№ 21.1/10-2958

5. Смотрін В.О., Киричук В.О. Комп’ютерні програми:

«Персонал 9.27», «Універсал 3.44»

Лист ІМЗО

від 04.06.2018

№ 21.1/10-1766

6. Черниш О.С. Програма «Розвиток творчої обдарованості учнів сучасної школи шляхом формування навичок емоційно-вольової саморегуляції» Лист ІМЗО

від 15.06.2018

№ 22.1/12-Г-363

7 Найдьонова Л.А.,

Череповська Н.І., Вознесенська О.Л., Чаплінська Ю.С., Бондаренко Н.Л., Дятел Н.Л.,

Обухова Н.О.

Програма медіаосвітнього курсу за вибором для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти «МЕДІАКУЛЬТУРА» Лист ІМЗО

від 04.06.2018

№ 22.1/10-1767

8. Кравець С.Г,

Романкова Л.М.

Програма з позашкільної освіти дослідно-експериментального напряму «Психологія» Лист ІМЗО

від 02.10.2018

№ 22.1/12-Г-928

9. Руденко Т.М,

Каплуненко Я.Ю,

Вертинська О.,

Романцова Т.

Програма «Комп’ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування «ПРОФОРІЄНТАТОР UA» Лист ІМЗО

від 02.10.2018

№ 22.1/12-Г-930

10. Воропай О.В.,

Деркач Т.Л., Саприкіна М.А.

Курс занять «БЕСІДИ ПРО КАР’ЄРУ» Лист ІМЗО

від 19.10.2018

№ 22.1/12-Г-963

11. Романовська Д.Д., Зузак О.В. Навчальна програма спецкурсу «Соціально-психологічна профілактика та подолання булінгу, мобінгу в освітньому середовищі» Лист ІМЗО

від 27.02.2019

№ 22.1/12-Г-59

12. Романовська Д.Д., Твардовська О.І. Навчальна програма спецкурсу «Психологічний супровід підготовки учнів до ЗНО» Лист ІМЗО

від 27.02.2019

№ 22.1/12-Г-53

13. Романовська Д.Д. Навчальна програма спецкурсу «Соціально-психологічна профілактика суїцидальних тенденцій підлітків та молоді» Лист ІМЗО

від 27.02.2019

№ 22.1/12-Г-60

14. Романовська Д.Д. Програма факультативного курсу «Основи психологічної культури особистості» Лист ІМЗО

від 27.02.2019

№ 22.1/12-Г-61

15. Богданов С.О,

Залеська О.М.

Методичний посібник «Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації» Лист ІМЗО

від 27.02.2019

№ 22.1/12-Г-62

16. Коваль Р.Г,

Горова А.О, Нікітчук А. та інші

Посібник «Шкільна служба розв’язання конфліктів: досвід упровадження» Лист ІМЗО

від 01.02.2019

№ 22.1/12-Г-24

17. Найдьонова Л.А. Методичні рекомендації «Діагностика булінгу і кібербулінгу» Лист ІМЗО

від 12.03.2019

№ 22.1/12-Г-114

18. Авторський колектив:

Тілікіна Н.Г,

Найдьонова Л.А.,

Коваль Є.Р.

Савицька О.О.та ін.

Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти» Лист ІМЗО

від 12.03.2019

№ 22.1/12-Г-115

19. Падучак О.І,

Літус І.В, Мінаєва К.В,

Новікова В.

Програма тренінгів з дитячої безпеки «Безпечний світ» Лист ІМЗО

від 12.03.2019

№ 22.1/12-Г-116

20. Головко В. А.,

Коршун Ю. А.

Програма літня профілактична школа «Час обирати» Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-264

21. Грабчак Н.М. Програма «Стрес як ресурс» Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-263

22. Садова І.В. Програма «Психологічний театр як інтерактивний метод профілактики відхилень в особистісному розвитку та поведінці учнів» Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-262

23. Олексин О.І. Програма «Безпечна поведінка підлітків в Інтернеті» Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-259

24. Константинова Л.М. Програма профілактичних занять для учнів молодшого шкільного віку «Жити в злагоді з собою та іншими» Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-261

25. Міщенко Н. М. Профілактична програма «Ми та конфлікт» Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-260

26. Флярковська О.В. Програма тренінгу для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3,Conners-3, PEP-3 та CASD Лист ІМЗО

від 15.05.2019

№ 22.1/12-Г-265

27. Сидоренко Н.О. Програма корекційно-розвивальних занять «Психологічні перлинки для кожної дитинки» Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-764

28. Сидоренко Н. О., Кльоц Л. А. Програма корекційно-розвивальних занять «Лісова абетка» Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-763

29. Штригаль Д.В., Луценко О.Л., Міхановська Н.Г., Куратченко І.Є. Методичний посібник «Психодіагностичний комплекс для оцінки наслідків домашнього насильства у дітей» Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-762

30. Новікова Л. С. Профілактична програма «Вчимося жити у сучасному світі» Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-761

31. Брагінець Ю.С. Профілактична програма «Соціальна зрілість учнів запорука успішного майбутнього» Лист ІМЗО

від 16.09.2019

№ 22.1/12-Г-948

32. Євстаф’єва І. Г. Програма «Основи самовизначення особистості» Лист ІМЗО

від 16.09.2019

№ 22.1/12-Г-949

33. Мельникова О.Л. Програма «Скринька чеснот» Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-760

34. Романовська Д.Д., Мінтянська Р.І. Посібник «Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі» Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-765

35. Романовська Д.Д., Бобик С.М. Програма факультативного курсу «Мандруючи до зрілості» для учнів 8-9 класів Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-766

36. Романовська Д.Д., Зузак О.В. Програма факультативного курсу «Основи психології та педагогіки» для учнів 10-11 класів Лист ІМЗО

від 26.07.2019

№ 22.1/12-Г-767

37. Лозова К.С. Програма факультативного курсу «Знай та розвивайся» Лист ІМЗО

від 16.09.2019

№ 22.1/12-Г-952

38. Майданик Л.Ю. Програма курсів за вибором «Психологія життєвого успіху» для учнів 10 класів. Лист ІМЗО

від 66.09.2019

№ 22.1/12-Г-950

39. Майданик Л.Ю. Програма курсів за вибором «Психологія сімейних відносин» для учнів 11 класів. Лист ІМЗО

від 16.09.2019

№ 22.1/12-Г-951

40. Дмитренко С.О., Щур І.В. Програма факультативного курсу «Психологічна абетка» для здобувачів освіти 1 класів. Лист ІМЗО

від 16.09.2019

№ 22.1/12-Г-947

41. Укладач

Киян О.С.

Комп’ютерна програма «Діагностика характеристики уваги МОХО» Лист ІМЗО

від 01.08.2019

№ 22.1/12-Г-822

42. Черниш О.С. Програма Розвиток емоційного інтелекту особистості шляхом використання проективно-емітаційних технологій» Лист ІМЗО

від 08.11.2019

№ 22.1/12-Г-1049

43. Турій Т.П. Методична розробка Психічне здоров’я особистості – запорука успішної соціалізації» Лист ІМЗО

від 08.11.2019

№ 22.1/12-Г-1050

44. Кудря О.П. Посібник «Слухняні рученята» Лист ІМЗО

від 08.11.2019

№ 22.1/12-Г-1048

45. Укладачі: Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В.,

Войцях Т.В., Калашник О.А., Левченко К.Б.

Програма «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти» Лист ІМЗО

від 17.12.2019

№ 22.1/12-Г-1171

46. Авторський колектив: Москальова А.С., Чезлова Я.Я., Голубєва О.В., Кустош М.О. Програма для дітей дошкільного віку з синдромом Дауна «Діти Сонця» Лист ІМЗО

від 17.12.2019

№ 22.1/12-Г-1172

 

Back to top button