ГоловнеПочаткові класи

Після закінчення початкової школи будуть видавати свідоцтво

За новим Законом “Про повну загальну середню освіту”  після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

  • свідоцтво про початкову освіту;
  • свідоцтво про базову середню освіту;
  • свідоцтво про повну загальну середню освіту.

У документах про освіту результати підсумкового оцінювання визначаються за 12-бальною шкалою.
Учні, які завершили здобуття початкової освіти, базової чи профільної середньої освіти з результатами оцінювання не нижчими, ніж 10 балів (під час державної підсумкової атестації – з відповідних навчальних предметів, а річного оцінювання – з кожного навчального предмета (інтегрованого курсу), що вивчався на відповідному рівні повної загальної середньої освіти), отримують відповідне свідоцтво з відзнакою.

Документи про загальну середню освіту видаються закладами освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.

Свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту або їх бланки виготовляються за рахунок коштів державного бюджету з присвоєнням їм відповідного реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту для учнів з порушеннями зору виготовляються з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Нагадаємо, що 16 січня 2020 року було прийнято новий Закон “Про повну загальну середню освіту”.

Back to top button