Освіта і право

Переведення на інший вид пенсії

Переведення на інший вид пенсії
Переведення на інший вид пенсії
Статтею 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника), або за різними Законами, що регулюють питання пенсійного забезпечення окремих категорій громадян – науковців, держслужбовців, військовослужбовців, та інших, призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

В усіх випадках з урахуванням вибору самої особи виплачується одна пенсія.

Право особи на одержання пенсії установлюється на підставі всебічного, повного і об’єктивного розгляду всіх поданих документів органом, що призначає пенсію. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», регулюється постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. № 22-1.

Подекуди виникають ситуації, коли пенсіонеру призначили пенсію, а через певний строк, зваживши на нові обставини, вигіднішим стає звернутися за призначенням іншого виду пенсії.

Відповідно до п. 3 ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» переведення з одного виду пенсії на іншій провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що містяться на час переведення у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Якщо через деякий час така особа виявить бажання повернутися на попередню пенсію, її виплата буде поновлена. При цьому розмір «старої» пенсії може бути перераховано, за умови, що така особа набула додаткового стажу, певного статусу тощо.

Під час переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може бути враховано заробітну плату (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 названого Закону (за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року, або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв і за весь період страхового стажу починаючи з цієї дати), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховували під час призначення (попереднього перерахунку) призначеного раніше виду пенсії.

Потрібно мати на увазі, що коли пенсія вже призначена, особа має право в будь-який час звернутися до органу Пенсійного фонду за місцем проживання для попереднього узагальнення найбільш вигідного виду пенсії.

У разі, коли особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати й набула не менше, як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, під час переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовують середню заробітну плату (дохід), визначену в частині другій статті 40 Закону для призначення пенсії (за три роки, що передують року звернення щодо призначення пенсії за віком).

Джерело: pon.org.ua