Освіта і право

Перерва для відпочинку і харчування за трудовим законодавством

Перерва для відпочинку і харчування за трудовим законодавством
Перерва для відпочинку і харчування за трудовим законодавством
За чинним трудовим законодавствомвом України перерва надається, як правило, через 4 год. після початку роботи. Тривалість такої перерви — не більше 2 годин. Час її починається і закінчення встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Перерва для відпочинку і харчування не включається у робочий час час, і працівники можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. На роботах, де перерву встановити не можна, працівникові надається можливість приймати їжу в робочий час. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації.

Існують перерви, які включаються у робочий час. Згідно зі ст. 183 КЗпП України жінкам, які мають дітей віком до півтора року, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, надаються додаткові перерви для годування дитини не рідше як через три години, тривалістю не менше 30 хв. кожна. За наявності 2 і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше години. Строки і порядок надання перерв визначає власник або уповноважений ним орган за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації з урахуванням бажання матері.

Працівникам, які в холодну пору року працюють на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам і деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавствомвом, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час. Власник або уповноважений ним орган зобов’язані обладнати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників.

Back to top button