Освіта і право

Обмеження відрахувань із заробітної плати

Обмеження відрахувань із заробітної плати
Обмеження відрахувань із заробітної плати
Статтями 127 Кодексу законів про працю України та 26 Закону України «Про оплату праці» визначаються випадки обмеження відрахувань із заробітної плати. Так, власник не вправі робити відрахування, якщо для цього немає підстави, передбаченої законодавством. Не можуть бути підставою для відрахування із зарплати положення Генеральної, Галузевої та Регіональної угод, колективних і трудових договорів, інших угод між працівником та власником.

Під час кожної виплати заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%, а у випадках передбачених законодавством, – 50% заробітної плати, що належить до виплати працівникам. Зазначені обмеження не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт та при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань не може перевищувати 70%. Не допускається відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно із законодавством стягнення не звертається.

Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі, організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом власника або уповноваженого ним органу у певних випадках:

– повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати,

– повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок,

– погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості,

– на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування,

– при відшкодування шкоди, завданої з вини працівника підприємству, утсанові, організації (ст. 136 КЗпП України),

– при звільненні до закінчення робочого року, в рахунок якого було одержано відпустку, за невідброблені дні відпустки.

Але якщо працівник звільняється з підстав, зазначених у пунктах 3,5,6 ст. 36, пунктах 1,2,5 ст. 40 Кодексу законів про працю України, а також при направленні на навчання або з переходом на пенсію, відрахування за невідроблені дні відпустки не проводяться.

Back to top button