Анонс

МОН шукає освітнього омбудсмена

Міністерство освіти і науки України шукає претендентів на посаду освітнього омбудсмена. Добором кандидатів займатиметься спеціально створена комісія при МОН, що рекомендуватиме кандидатури для призначення на цю посаду Міністру. Це передбачено наказом МОН від 16.05.2019 № 669 «Про утворення комісії з добору претендентів на посаду освітнього омбудсмена» .

Подаватися на пост можуть громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту та досвід роботи у сфері освіти або науки не менше п’яти років та проживають в Україні останні п’ять років.

Для участі у доборі претенденти мають подати такі документи:

  • заяву до комісії Міністерства освіти і науки України про участь у доборі;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту;
  • копії документів про науковий ступінь та вчене звання (за наявності);
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Претенденти на вакантну посаду освітнього омбудсмена можуть також на власний розсуд подавати інші документи, які підтверджуватимуть їхні професійні якості.

Копії документів, які подаються кандидатами (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи або нотаріально.

Документи прийматимуть впродовж тридцяти календарних днів від дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства (з 17 травня 2019 року, www.mon.gov.ua).

Не може бути освітнім омбудсменом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Важливо враховувати, що освітній омбудсмен не має права суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органах державної влади або органах місцевого самоврядування, із статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-яку іншу оплачувану посаду, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу заробітну плату (за винятком викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.

Освітній омбудсмен також не може брати участь в будь-якій політичній діяльності.

Інформація про основні завдання, права, напрями діяльності та службу освітнього омбудсмена зазначена в Положенні про освітнього омбудсмена, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 року № 491.

Документи подаються за адресою: Міністерство освіти і науки  України,
проспект Перемоги, 10, кім. 136, 138, м. Київ, 01135.

Довідки за телефонами: (044) 481-47-92 або (044) 481-32-35.

Back to top button