Перерва

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих»

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих».

Основні цілі законопроєкту:

 • створити умови для розвитку освіти дорослих на засадах комплексного розуміння її суспільної цінності та значущості;
 • визначити пріоритетні напрями освіти дорослих, які б, зокрема, забезпечили формування у дорослих осіб ключових компетентностей, рекомендованих Європейським Союзом для освіти впродовж життя;
 • упорядкувати систему освіти дорослих;
 • визначити засади співробітництва між державою, органами місцевого самоврядування та провайдерами освіти дорослих;
 • закласти правові основи діяльності нових інституцій у сфері освіти дорослих.

Основні положення законопроєкту:

 • визначені основні напрями, принципи освіти дорослих, засади державної політики у сфері освіти дорослих;
 • визначені основні складники системи освіти дорослих;
 • вводиться в законодавчий обіг термін «провайдер освіти дорослих»;
 • виділяються окремі категорії провайдерів освіти дорослих – центри освіти дорослих (провайдери, що працюють за різними програмами неформальної освіти дорослих і виконують соціальну функцію) та заклади освіти дорослих (надають освіту дорослих у певній галузі).
 • впроваджуються вимоги до забезпечення якості діяльності провайдерів освіти дорослих;
 • передбачається створення Національної ради з питань освіти дорослих – консультативного органу, який матиме значущий вплив на формування державної політики у сфері освіти дорослих;
 • визначені правові засади фінансового забезпечення освіти дорослих, у тому числі діяльності Фонду підтримки освіти дорослих, основна мета якого – надавати фінансову підтримку провайдерам та здобувачам освіти дорослих на конкурсних засадах;
 • визначені основні засади державно-приватного партнерства та міжнародної діяльності у сфері освіти дорослих.

Законопроєкт також визначає правові механізми взаємодії між формальною та неформальної освітою дорослих, спрямовані на те, щоб розширити доступ дорослих осіб до формальної освіти та закласти зручні і гнучкі правила здобуття дорослими особами формальної, неформальної та інформальної освіти.

Читайте також: Законопроєкт: застосовування дистанційної форми навчання не більше одного навчального року поспіль

Back to top button