Нормативно - правове забезпечення українська мова та літератураУсі уроки української мови та літературиФайли

Методичні рекомендації про викладання української мови в класах з навчанням мовою корінних народів, національних меншин у 2020/2021 навчальному році

Додаток
до листа Міністерства освіти і
науки України
від 11.08.2020 № 1/9-430

Методичні рекомендації про викладання української мови в класах з навчанням мовою корінних народів, національних меншин у 2020/2021 навчальному році

У 2020/2021 навчальному році вивчення української мови в 5-9 класах з навчанням мовою відповідного корінного народу України,  національних меншин здійснюватиметься за навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства від 07.06.2017 № 804; у 10-11 класах – за навчальними  програмами, затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Програми розміщені на офіційному сайті МОН.

Зауважимо, що кількість годин, зазначених у програмі на вивчення української мови в основній школі,  розподілено так:  

5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
3,5

(122 год, 10 год. – резерв для використання на розсуд учителя)

3,5

(122 год, 6 год. – резерв для використання на розсуд  учителя)

2,5

(88 год, 3 год. – резерв для використання на розсуд учителя)

2

(70 год, 4 год–резерв для використання на розсуд учителя)

2

(70 год, 4 год–резерв для використання на розсуд учителя)

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

 

5 6 7 8 9
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Перевірка мовної

теми*               

4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
Письмо:  переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 твір  1 1 1 1 1 1 1
Правопис: диктант** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
аудіювання* 1 1 1 1 1
читання мовчки* 1 1 1 1 1
Контрольне списування 1

Фронтальні види контрольних робіт (10 –11 класи) (рівень стандарту)

Форми контролю 1 0 11
І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми* 2 2 2 2
Письмо: переказ

1

1

1

1

твір (есе) 1 1
Правопис: диктант** 1 1 1 1
аудіювання* 1 1
читання мовчки* 1 1

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

У таблиці зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте відводять окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень». У І семестрі проводять  оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог), результати оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у семестрову оцінку.

У ІІ семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос, яке здійснюється в 5–9 класах. Повторне оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводять.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт.   Оцінку за семестр виставляють на основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду діяльності  (діалог, усний переказ, читання мовчки у І семестрі;  усний твір, аудіювання  і  читання вголос у ІІ семестрі).

Основними видами письмових робіт з української мови є такі:

класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);  словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 – у 5

класі, 24 – у 6–8 класах, 36 – у 9–10 класах, 48 – в 11 класі);  навчальні диктанти, есе, твори й перекази;

самостійні роботи;

тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);

складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах),

робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.

Оцінка за контрольний твір з української мови й переказ є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи, надпис у колонці на сторінці журналу «Твір», «Переказ» не роблять.

Оскільки за перекази і твори виставляється одна оцінка, то запис у роботах учнів має бути таким:

3 – 2 : «10»

МО – 4 – 6 : «7» = 9 балів

Оцінюючи письмові роботи (перекази, твори), беруть до уваги наявність:

  • орфографічних і пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція);
  • лексичних, граматичних і стилістичних (друга позиція).

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додають кількість балів за мовне оформлення, а їхню суму ділять на 2. Якщо частка не є цілим числом, то її округлюють у бік більшого числа (на користь учня):

3 – 4 : «7»

МО – 3 – 5 : «8» = 8 балів

У процесі перевірки контрольних робіт учнів з української мови і літератури помилки на вивчені правила вчитель тільки підкреслює й помічає на берегах, а виправляє їх учень. Помилки на правила, які не вивчалися, виправляються вчителем, але не враховуються. Проте помилки, що повторюються в переказі кілька разів (повторювані помилки), уважають однією помилкою; помилки на те саме правило (однотипні помилки), але в різних словах і різних реченнях, уважають різними помилками.

Кількість робочих зошитів з української мови за класами:

5 – 9 класи – по два зошити;

10 – 11 класи – по одному зошиту. Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.

Ведення зошитів оцінюють від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважають поточною оцінкою, що зараховують до найближчої тематичної. Під час перевірки зошитів ураховують  наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Перелік навчальної літератури постійно оновлюється і доступний на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Звертаємо також увагу, що електронні версії підручників з української мови для 5-11 класів з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти розміщені в електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Завантажити: Методичні рекомендації про викладання української мови в класах з навчанням мовою корінних народів, національних меншин (Розмір: 21.6 KB, Завантажень: 315)
Back to top button