Нормативно - правове забезпечення українська мова та літератураУсі уроки української мови та літературиФайли

Методичні рекомендації про викладання української мови в класах з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році

Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 22.09.2021 № 1/9-482

Методичні рекомендації про викладання української мови в класах з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році

Вивчення української мови в 5 – 9, 10 – 11 класах з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти здійснюється за програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України:

  • 5 – 9 класах (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804); у 10 – 11 класах (рівень стандарту) (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407).

Навчальні програми розміщені на офіційному вебсайті МОН України.

Вивчення української мови в 5 – 9, 10 – 11 класах з навчанням мовами національних меншин здійснюється на засадах компетентнісного підходу. Окрім обов’язкових видів творчих робіт до навчальної програми включено рекомендовані, право вибору яких надано вчителю відповідно до інтересів і по-треб кожного класу. Вчитель може обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але без порушення логіки його викладу.

Зауважимо, що кількість годин, зазначених у програмі на вивчення української мови в основній школі,  розподілено так:  

5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
3,5(122 год, 10 год. – резерв для використання на розсуд учителя) 3,5(122 год, 6 год. – резерв для використання на розсуд  учителя) 2,5(88 год, 3 год. – резерв для використання на розсуд учителя) 2(70 год, 4 год–резерв для використання на розсуд учителя) 2(70 год, 4 год–резерв для використання на розсуд учителя)

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

 

5 6

 

7 8 9
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Перевірка мовної

теми*               

4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
Письмо:  переказ  

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 твір  1 1 1 1 1 1 1
Правопис: диктант** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
аудіювання* 1 1 1 1 1
читання мовчки* 1 1 1 1 1
Контрольне списування 1

Фронтальні види контрольних робіт (10 –11 класи) (рівень стандарту)

Форми контролю 10 11
І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми* 2 2 2 2
Письмо: переказ  

1

 

1

 

1

 

1

твір (есе) 1 1
Правопис: диктант** 1 1 1 1
аудіювання* 1 1
читання мовчки* 1 1

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

**Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

У таблиці зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботу. У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати «н/о» (немає оцінки).

Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються завдання в тестовій формі.

Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, а відводять окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень». У І семестрі проводять оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог), результати оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у найближчу тематичну. У ІІ семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос, яке здійснюється у 5 – 9 класах. Повторне оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводять.

На розсуд учителя перевірка мовних знань і вмінь також може поєднуватися з виконанням завдань двох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання мовчки).

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт.

Якщо дитина хворіла протягом вивчення теми, то в журнал за тему виставляється «н/а».

Оцінку за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання. Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами: 5 – 9 класи – по два зошити; 10 – 11 класи – по одному зошиту.

Перелік навчальної літератури доступний на офіційному вебсайтах МОН України та вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Завантажити: Методичні рекомендації про викладання української мови в класах з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році (Розмір: 20.4 KB, Завантажень: 49)
Back to top button