Посібники-Книги

Літопису УПА – 40 років

Літопису УПА – 40 років
Літопису УПА – 40 років
Видавництво “Літопису УПА” заснували в 2 вересня 1973 р. колишні вояки УПА. Це спільне видання Об’єднання колишніх вояків УПА США і Канади та Товариств колишніх вояків УПА ім. ген. Тараса Чупринки в США і Канаді. Від початку заснування Видавництва появилося 108 томів у чотирьох серіях, у яких публікуються документи і матеріали з історії ОУН та УПА. Кожний том або група томів Літопису присвячені окремим темам.

Перша серія – Основна – налічує 50 томів та базується на дoкументах, що їх рейдуючі частини і спецкур’єри переправили з України на Захід. Більшість із них походить з Архіву ЗП УГВР. Винятком є томи 2, 6, 21, 22, 48, які базуються на німецьких, польських, чеських і словацьких архівах. Томи – 43, 44,46, 49, 50 укладені на основі знайденого в 2004 р. архіву в с. Озерна Тернопільської області.

Друга,Нова серія(започаткована в 1995 р.), нараховує 22 томи. Вона охоплює документи з архівів (ЦДАГОУ, ЦДАВОУ, СБУ, обласних Західної України). Серія виходить під грифом не лише Літопису УПА, але й Інституту української археографії ім. М. С. Грушевського НАН України, Державного комітету архівів України та ГДА СБУ.

Третя серія Бібліотека (заснована у 2000 р.) видає дослідження, спогади й нараховує11 томів.

Для широкого загалу читачів започаткованочетвертусерію “Події і Люди”, в якій опубліковано25 книг: біографічні дослідження про Романа Шухевича, Степана Бандеру – М. Посівнича; президента УГВР Кирила Осьмака – Н. Осьмак; про УГВР; Петра Федуна–“Полтава” – М. Романюка; Ростислава Волошина – І. Марчука;спогади – про Миколу Твердохліба–“Грома”, родину Левицьких, Петра Потічного і Миколи Андрущука; Людмилу Фою, Галину Голояд–“Марта Гай”, Ярослава Богдана–“Всеволод Рамзенко” – В. Іванченко, О. Іщук, Н. Ніколаєва; Осипа Дяківа–“Горновий”, Зиновія Тершаківця–“Федора” – В. Мороза; Василя Сенчака–“Ворона” – Д. Проданика; Брати Бусли. Життя за Україну – О. Іщука, І. Марчука; Уляна Кравченко–“Уляна” – Н. Ніколаєва; Олега Штуля – Б. Зека; Омеляна Польового–“Остапа” – С. Волянюка; Василь Кантемір–“Остап” – В. Мустеца.

Багато уваги у виданнях Літопису УПА приділено Волині, де 1942 року створилася УПА. Томи 1, 2, 5 і 27 Основної серії, 1, 2, 8, 11, 14, 15, 16 Нової серії та 1, 7, 8 серії Бібліотека присвячені Волині. Томи 6, 7 і 21 Основної серії містять німецькі документи про українське підпілля на цій території. Інші томи Нової серії (від 2 до 8) також пов’язані з Волинню та Поліссям. Загалом матеріали про діяльність УПА і Збройного підпілля ОУН на Волині займають 20 томів.

Другий регіон, який широко представлено в книгах Літопису – Закерзоння. Причиною цього, принаймні, на початковій стадії розвитку Видавництва, стала велика кількість матеріалів з цього терену. Більшість з них принесли рейдуючі відділи та кур’єри. До того ж, засновниками й активістами Літопису УПА були вихідці із Закерзоння. Дані документи увійшли до томів 13-17, 22, 28-31, 33, 34, 37, 39 і 40 Основної серії та 2, 3 і 4 серії Бібліотека(разом 18 книг).

Документи з Поділля, переважно з Тернопільської області, поміщено в томах 11, 12, 43, 44, 46, 49, 50 Основної серії й 20Нової серії, а також частково у томах 3-8 Нової серії.

Карпатському регіонові (Дрогобиччина та Івано-Франківщина) присвячено томи 3, 4, 18, 19 Основної серії, 22 (Станиславівська округа ОУН) Нової серіїта том 6 серії Бібліотека, а також 21 книга “Серії Події і люди” В. Ільницького “Провід ОУН Карпатського краю”.

Про діяльності підпілля ОУН і УПА на Сході України та Буковині йдеться в 18 і 19 томах Нової серії, рейдам УПА теренами Чехословаччини присвячена книга В. В’ятровича.

Спогади вояків УПА подано в Основній серії: т. 5 (Волинь і Полісся. Німецька окупація), т. 15 (Костя Гіммельрайха), т. 18 (спогади групи УПА “Говерля”), т. 27 (Романа Петренка), т. 28 (Марії Савчин), т. 29 (Івана Гарасиміва), т. 30 (Степана Стебельського та Олекси Конопадського), т. 31 (спогади вояків УПА з ТВ “Розточчя”), т. 37 (Івана Лика та Миколи Терефенка) та в серії Бібліотека: т. 1 (Юрія Ступницького), т. 3 (Ярослава Грицая), т. 4 (спогади Василя і Ярослави Левковичів, Івана Василевського-Путко та інших), т. 9 (Галини Коханської).

УГВР присвячено 4 книги – тт. 8, 9, 10 і 26 Основної серії. ПресуОУН, УПА і УГВР опублікована в 8 книгах. Том 1 Нової серії містить видання Головного командування УПА. У т. 3,4 Основної серії передруковано журнал “Чорний ліс”, у т. 16 – журнали із Закерзоння, у т. 17 – англомовні видання підпілля, а в т. 24 – журнал “Ідея і Чин”.

Окремі книги Літопису присвячено біографіям – Кирила Осьмака, Президента УГВР (т. 41 Основної серії), Катерини Зарицької, керівника УЧХ та Нілу Хасевичу, провідному підпільному мистцю (т. 8 і т. 10 серії Бібліотека). Про ген. Романа Шухевича видано дві книги – документи (10 том Нової серії)та спогадів(45 том Основної серії). В Новій серії 17, 21 томи розповідають про життя і діяльність провідних публіцистів – Осипа Дяківа і Ярослава Старуха.

У 23, 32 томах Основної серії зібрано матеріали про Український Червоний Хрест. Цієї теми торкаються документи тт. 2 і 8 Нової серії, а також т. 7 авторства В. Ковальчука серії Бібліотека.

Полеглим воякам УПА присвячено два томи Основної серії – 11 (Тернопільщина) і 36 (Львівщина). Інформацію про полеглих вояків містять інші книги (т. 33, 39, 40, книга “Повстанські могили” про загиблих на Закерзонні).

Дві книги серії Бібліотека – тт. 5 (Львівщина) і 6 (Дрогобиччина) – це реєстр осіб, причетних до визвольної боротьби та подано списки радянських агентів. У тт. 43, 44 і 46 Основної серії вміщено протоколи допитів СБ ОУН з Тернопільщини та подано боротьбу з агентурою. Томи 20 і 35 це покажчики до тт. 1-34 Основної серії, тт. 1-3 Нової серії, тт. 1-3 серії Бібліотека.

Тексти і ноти понад 600 пісень УПА, які зібрав і опрацював композитор Зеновій Лавришин, уміщено в т. 25 Основної серії. Том 38 наводить схеми й описи криївок і бункерів УПА, узяті з Архіву внутрішніх військ НКВД-МГБ СРСР. В 47-му томі “Підпільна Пошта України” передано багатий мистецький та кольоровий діапазон марок. Український визвольний рух був єдиним серед поневолених народів світу, який у XX столітті зумів налагодити і дати повноцінне життя такому важливому атрибуту державності, як поштова справа і її знаки. Радянські протоколи допитів полонених керівників ОУН і УПА, яких згодом розстріляли, увійшли до тт. 9, 15 Нової серії.

Окрім паперової версії, усі томи виходять на дисках у вигляді електронних книг. Додатково “Літопис УПА” був співвидавцем тому “Повстанські Могили” з Українським Архівом (Варшава) та ілюстрованого видання “Листівки УПА” спільно з видавництвом “Дуліби” (Київ). Як доповнене ілюстроване видання, Літопис щорічно із 2004 року видає настінні календарі із тематикою ОУН і УПА. Електронний опис видань Літопису можна знайти на веб-сторінці www.litopysupa.com, де до кожного тому подано вступні статті та резюме англійською мовою. Для ознайомлення читачів у 2012 р. було видано Каталог видавництва, де поміщено інформацію про 100 томів.

Історія, діяльність та біографії усіх, хто спричинився до появи видань Літопису описана у 42 томі Основної серії. За роки існування Видавництва головами були Модест Ріпецький, Лев Футала, Юліян Котляр та Мирон Лущак; відповідальними редакторами – Євген Штендера та Петро Потічний; головними адміністраторами – Михайло Федак та Микола Кулик. Найбільшими меценатами “Літопису УПА” стали: Музейна Фундація ім. Романа Дубиняка (Англія), Володимир Макар і Теодор Беш (Канада), Борис Галаган–“Ярко” (США).

Видавництво Літопис УПА зробило за свою історію чимало. Зібрано багато документів і матеріалів, які становлять інтерес як для дослідників, так і для ширшого кола читачів. Опубліковані томи безкоштовно розсилаються по бібліотеках як України так і цілого світу. Колектив Літопису УПА працює на громадських засадах і оплачує видавничі роботи. Цей факт допомагає зрозуміти, чому групі колишніх вояків УПА та їх симпатиків вдається забезпечити постійний ріст Видавництва й продовження цієї важливої праці – підготовки наступних видань.

Джерело: ukrpohliad.org

Back to top button