АнонсПосібники-Книги

Крим від античності до сьогодення: Історичні студії

Крим від античності до сьогодення: Історичні студії / Ред. кол.: Смолій В. (відп. ред.), Бачинська О., Боряк Г., Верменич Я., Гуржій О., Даниленко В. (заст. відп. ред.), Крупина В., Кульчицький С., Лисенко О., Литвин В., Матях В. (відп. секр.), Реєнт О., Рубльов О., Чухліб Т. (заст. відп.ред.), Швидкий В. (відп. секр.), Якубова Л. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – 707 с. – (Студії з регіональної історії).

Анотація

На сторінках збірника з сучасних методологічних позицій представлено ретроспективу історії Криму від найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу приділено еллінській присутності у Північному Причорномор’ї; взаємовідносинам населення та державних утворень на території Кримського півострова з оточуючими країнами, насамперед Україною, в добу середньовіччя – нового часу; питанням військової, дипломатичної, господарської історії; статусу Криму в російських імперських та радянських політико-адміністративних структурах та у складі Української держави, а також проблемам охорони пам’яток історії та культури на півострові.

Збірник розрахований на фаховий загал та широке коло читачів.

Завантажити: Крим від античності до сьогодення: Історичні студії