Посібники-Книги

Котляр М. Ф. Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі

Котляр М. Ф. Нариси воєнного мистецтва Давньої РусіКотляр М. Ф. Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі / Гол. ред. Н. Слюсаренко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наш час, 2010. – 280 с. – (Стратегікон)

Анотація:

Написана у формі нарисів живою популярною мовою, книжка відомого фахівця з історії Київської Русі охоплює широке коло тем військової справи і воєнного мистецтва ХІІ-ХІІІ ст., більшість яких не знайшли достатнього відображення в науковій літературі: склад і комплектування війська, стратегія і тактика, князі-полководці й воєводи, найманці, союзники і противники, бойові й похідні порядки давньоруського війська тощо. Розглянуто також стратегію оборони державних рубежів, фортифікації міст і замків, облогові й захисні знаряддя. Розрахована на істориків і археологів, а також на студентів і всіх тих, хто цікавиться воєнною історією східних слов’ян.

Зміст:

ВСТУП …9

ЧАСТИНА 1. ВІЙНА

РОЗДІЛ 1. Битва …16
Загальний образ битви у джерелах …16
Похід …18
Перебіг битви … 19
Коротка оцінка битви у джерелах …21
Бій у місті, лісі …22
Табір, стан …23
Воєнні хитрощі …25
Завдання шкоди ворогові …26
Втеча ворога …27
Полон …27

РОЗДІЛ 2. Воїнська звитяга і слава …29

Мужність князів …29
Хоробрість воєвод і ратників …33
«Слави» …34
Стяг. Хоругва …37

РОЗДІЛ 3. Проведення дипломатії під воєнним тиском …40

ЧАСТИНА 2. ВІЙСЬКО
РОЗДІЛ 1. Воєводи …43
РОЗДІЛ 2. Воїни …54
Склад війська …55
Комплектування війська …56
Дружина …57
Полки …59
Стяги …65
«Пішці» …66
Союзники …70

РОЗДІЛ 3. Найманці …74
Земля бродників …74
Берладники …80
Служилі князі …82

РОЗДІЛ 4. Бойові та похідні порядки галицького і волинського війська в ХІІ–ХІІІ ст. …87
Бойовий порядок …87
Чи існував п’яток …88
Структурний поділ руського війська …90
Динаміка руського бойового порядку …94
Ешелонований порядок? …97
Використання стрільців …97
Шикування полків …99
Похідний порядок … 100

ЧАСТИНА 3. ОЗБРОЄННЯ
РОЗДІЛ 1. Зброя …103
Мечі… 103
Шаблі …107
Сокири …109
Списи …109
Сулиці …110
Стріли …113
Самостріли-арбалети …115

РОЗДІЛ 2. Захисне спорядження …118
Шоломи …118
Щити …122
Захисні обладунки …125

ЧАСТИНА 4. СТРАТЕГІЯ ОБОРОНИ ГАЛИЦЬКИМИ І ВОЛИНСЬКИМИ КНЯЗЯМИ ДЕРЖАВНИХ РУБЕЖІВ В XII–XIII ст. …129
РОЗДІЛ 1. Галицькі й Волинські рубежі в XII ст. …130
Кордони Галицького князівства …130
Південно-Західний рубіж …130
Рубежі Галицької землі з Київською і Волинською у другій половині XII ст. …133
Рубежі волині …140

РОЗДІЛ 2. Розвиток і удосконалення оборонних систем Галицько-Волинської Русі в XIII ст. …147
Волинсько-галицький кордон …147
Західні й північно-західні рубежі …149
Кордон з Угорщиною …151
Південні рубежі Галицько-Волинської Русі в XIII ст. …153

РОЗДІЛ 3. Укріплення міст і фортець …155
Град …156
Брама …157
Вали …158
Мости …161
Дитинець …161
Острог …162
Гострокіл …163
Стіни і заборола …164
Будівництво міських укріплень …165
Башти …168
Холм …168
Інші фортеці …169

ЧАСТИНА 5. ПРОТИВНИК …172
РОЗДІЛ 1. Половці …173
Поява половців у Причорномор’ї … 173
Половці – якими вони були …174
Боротьба руських проти кочовиків у другій половині XI – першій третині XII ст. ..175
Русь і половці в добу роздробленості …176
Спроби київських князів організувати боротьбу проти половців (друга половина XII – початок XIII ст.) …179
Половці як союзники руських князів …182
Руські й половці на Калці …184
Половці-найманці …185
Вигнання половців монголами з південно руських степів …188

РОЗДІЛ 2. Угри …189
Русь і Угорщина у середині – другій половині XII ст. …190
Русько-угорські стосунки початку XIII ст. …197
Спроби угорського і польського государів поділити Галицько-Волинську Русь …198
Угорська політика Мстислава Удатного …199
Данило Романович і Угорщина у 20–40-х роках …200

РОЗДІЛ 3. Австрійська кампанія …203

РОЗДІЛ 4. Поляки …209
Мир і війна між Руссю і Польщею у середині – другій половині XII ст …209
Галицько-Волинська Русь і Польща початку XIII ст. …212
Відбиття польської агресії у кінці 1210–1220-х роках …215
Русько-польські стосунки часів суперництва Данила за галицьку «отчину» (30–40-і роки) …217
Русько-польські відносини після відновлення державної єдності Галицько-Волинської Русі …219
Активізація русько-польської конфронтації після смерті Данила Романовича …220
Русько-польські війни часів нової роздробленості Галицько-Волинської Русі …221

РОЗДІЛ 5. Литва і Ятвязька земля …224
Русько-литовські воєнні дії …225
Війна і мир з ятвягами …231

РОЗДІЛ 6. Монголи і Русь …236
Поява монголів на історичній сцені …236
Битва на Калці …237
«Батиїв погром» …239
Розгром Північно-Східної Русі …242
Штурм Києва …247
Вторгнення монголів у Галицько-Волинську Русь …248
Під владою Орди …250
Війна Данила Романовича з Куремсою …251
Прихід Бурундая …253
Русько-монгольські стосунки по смерті Данила …254

ЧАСТИНА 6. ОБЛОГА І ЗАХИСТ МІСТ І ФОРТЕЦЬ НА РУСІ
Передісторія використання знарядь облоги і захисту …257
«Відмова» слов’ян від облогової техніки …258

РОЗДІЛ 1. Облогові й захисні знаряддя на Русі …260
«Пороки» …260
Поширення метальної артилерії на Русі …262
Самостріли …265
Драбини …265

РОЗДІЛ 2. Облога, штурм, здобуття і здача міст і замків …266
“Облежання” …266
Здобуття міста чи фортеці “із’єздом” …269
Заволодіння містом …269
«Взяття на щит» …270
Штурм …272
Здача міста …275

КІЛЬКА ЗАКЛЮЧНИХ СЛІВ …277

Завантажити: Котляр М. Ф. Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі

Back to top button