Вища освітаГоловне

Контрактні заяви вступників, яких зараховано на бюджет, будуть анульовуватись автоматично

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році однією з новацій є те, що заяви зарахованих на бюджет вступників на основі повної загальної середньої освіти та на магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на бюджет.

Про це йдеться в листі МОН, який направлено закладам вищої та фахової передвищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері вищої освіти.

Тобто, якщо вступники, які отримали рекомендацію на бюджет і планують виконати вимоги до зарахування (надали оригінали документів), хочуть продовжити брати участь у конкурсі на інші місця на контракт, то вони мають зробити відповідне підтвердження у власному електронному кабінеті для кожної заяви, за якою бажають продовжити участь у таких конкурсах, або написати відповідну заяву у довільній формі у Приймальній комісії (для вступників які подавали паперові заяви).

Заяви вступників, які не отримали рекомендацію на бюджет або не виконали вимоги до зарахування (не були включені до наказів про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням), скасовуватись не будуть, а вступникам не потрібно здійснювати відповідні підтвердження в електронних кабінетах або подавати додаткові заяви до Приймальних комісій.

Детальну інформацію для вступників щодо порядку зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зокрема інформацію про терміни опублікування рейтингових списків, терміни їх оновлення, терміни виконання вимог до зарахування вступниками, терміни видання наказів про зарахування, заклади освіти зазначають у своїх Правилах прийому та мають розміщувати на вебсайтах та інформаційних стендах Приймальних комісій.

Back to top button