Анонс

Конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920-х-1950-х років»

Конкурс Український визвольний рух - Шкільне життяЦентр досліджень визвольного руху, Український інститут національної пам’яті, Інститут суспільних досліджень, Центр історії державотворення України в ХХ столітті НаУКМА та Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» оголошують у 2014 році конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920-х-1950-х років».

Передбачено 3 премії для переможців (премія за найкращу роботу – 3 000 грн та дві премії по 2000 грн. та 1 000 грн відповідно), а також подарункові комплекти наукових видань із зазначеної тематики.

Учасниками конкурсу можуть стати студенти українських вищих навчальних закладів.

На конкурс можуть подаватися наукові роботи з таких напрямів:

– повстанський рух на Наддніпрянщині у 1920-х роках. Цілком доречними будуть як студії, присвячені окремим повстанням чи отаманам, так і дослідження, що охоплюють певний регіон;
селянський опір колективізації;

– ідеологія та програми українського націоналізму в 1920-1950-х роках. Автори можуть пропонувати теми, пов’язані як із певними аспектами ідеології (наприклад, «Геополітичні ідеї на шпальтах “Розбудови нації”» чи «Соціальні функції держави в роботах публіцистів ОУН другої половини 1940 – початку 1950-х рр.»), так і з її творцями (наприклад, «Діяльність М. Сціборського в Парижі», «Діяльність Я. Моралевича в США»);

– чільні постаті ОУН та УПА в 1920-1950-х рр. (організатори зацікавлені у дослідженнях, присвячених або малорозробленим в історіографії особам, або аспектам діяльності лідерів ОУН та УПА, які не ставали предметом розгляду дослідників раніше);

– діяльність окремих структурних одиниць ОУН і УПА в певний період (наприклад, «Діяльність ОУН на Черкащині 1941-1943 рр.»);

– повсякденне життя підпільників та повстанців у 1920-1950-х рр. (цілком прийнятними можуть бути теми, пов’язані із заняттями повстанців у таборі чи системою забезпечення харчами тощо, особливостями проживання у криївках тощо).

Водночас організатори виходять з того, що тематика заявки цілком може виходити поза заявлені межі, якщо надано відповідне обґрунтування. Нас цікавлять оригінальні роботи, оперті на аналіз наявної історіографії та написані з використанням джерел.

Для участі у конкурсі потрібно до 26 жовтня 2014 р. подати електронний пакет документів:

1) заявку (заповнюється он-лайн одночасно з надсиланням конкурсних матеріалів),

Надіслати на адресу konkurs@cdvr.org.ua:

2) конкурсну роботу у вигляді наукової статті (згідно з вимогами);

3) власне фото у форматі jpeg;

4) ілюстрації до статті у форматі jpeg (якщо такі є);

5) підписи до ілюстрацій (при їх наявності) у форматі Word.

Матеріали, які надійдуть на адресу Конкурсу пізніше 26 жовтня 2013 року, або не відповідатимуть визначним вимогам не реєструються і до розгляду не приймаються.

Конкурсна комісія повідомляє про прийняття чи відхилення матеріалів пошукувачів.

Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну дослідницьку роботу та за умови, що ця конкурсна робота подається на участь у Конкурсі студентських робіт «Український визвольний рух 1920-х – 1950-х рр.» вперше.

Наукові роботи колективів авторів до участі у Конкурсі не допускаються. Якщо наукова робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.

Кожну роботу незалежно оцінюють члени експертної комісії за чотирма критеріями: 1) актуальність і новизна дослідження; 2) знання історіографії і джерельної бази проблематики; 3) повнота розкриття теми, обґрунтованість поданих висновків; 4) грамотність викладу матеріалу та його оформлення. Ступінь відповідності кожному з критеріїв вимірюється шкалою від 0 до 5 балів. Максимальна оцінка, яку конкурсант може отримати від кожного з п’яти членів Конкурсної комісії дорівнює 20 балів. Загальна оцінка конкурсної роботи становить суму оцінок п’ятьох експертів і максимально може дорівнювати 100 балів. Трьома переможцями Конкурсу стануть ті пошукувачі, які наберуть найбільшу кількість балів.

Конкурсна комісія не розглядає скарги та апеляції щодо результатів Конкурсу та залишає за собою право не роз’яснювати конкурсантам отримані оцінки.

До 9 листопада 2014 р. Конкурсна комісія розгляне роботи та повідомить учасникам дату, місце оголошення результатів та відзначення переможців.

За результатами конкурсу у листопаді 2014 р. буде проведено науково-архівний семінар, в якому візьмуть участь провідні історики з тематики українського визвольного руху ХХ ст., а також конкурсанти, які отримають запрошення від організаторів заходу.

Переможці конкурсу обов’язково повинні взяти участь у семінарі, що стане умовою їхнього нагородження.

Конкурсна комісія:

к.і.н.Володимир В’ятрович, голова Українського інституту національної пам’яті, директор наукового центру при Національному університеті «Києво-Могилянська академія»;
к.і.н.Володимир Панченко, директор Інституту суспільних досліджень;
к.і.н.Олександр Іщук, науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху;
д.і.н.Іван Патриляк, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Руслан Забілий, директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».
Із додатковими запитаннями просимо звертатися до Марти Гавришко (konkurs@cdvr.org.ua, +38(063) 628-68-60, .

Конкурс вперше проводився 2012 року. Із результатами Конкурсу-2012 та Конкурсу-2013 можна ознайомитися на сайті Центру досліджень визвольного руху.

Прикріплені файли:
Вимоги до оформлення конкурсних робіт