Конспекти уроків природознавства 5 класФайли

Ключові зміни оновленої програми 5 класу з природознавства

1. Зміни у Пояснювальній записці стосуються:

  • оновлення та кореції основних завдань навчального предмета «Природознавство»;
  • ролі навчального предмета «Природознавство» у формуванні ключових компетентностей, зокрема предметних природничо-наукових компетентностей та реалізації наскрізних ліній;
  • коротких рекомендацій щодо виконання проектів, кількість яких суттєво зменшилась.

2. Зміни змістової частини програми:

  • зменшено кількість проектів (їх залишилось всього три), виконання яких пропонується під час спарених уроків. Через проекти будуть реалізовані наскрізні лінії компетентностей «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека» й «Підприємливість та фінансова грамотність». Навчальні проекти, що будуть виконуватись учнями: «Жива і нежива природа навколо нас», «Наш дім – Сонячна система», «Смітити не можна – переробляти (про «друге життя» побутових речей)»;
  • за результатами обговорення змістові зміни у навчальній програмі стосуються розвантаження окремих розділів і тем. Зокрема вилучено окремі теми і поняття:

– «Хімічні елементи. Рух молекул. Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини», як складні для вікових особливостей учнів і вивчаються за програмою з хімії у 7 класі;

– «Відмінності між галактиками. Скупчення галактик» знято як спеціальні предметні знання, які учні отримують при вивчені астрономії;

– «Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі» спеціальні предметні знання, які учні отримують при вивчені географії у 7 класі;

– «Масштаб» концептуально не вписується у предметні знання з природознавства, тема вивчається у6 класі у процесі виконання відповідної практичної роботи з географії;

  • «Утворення ґрунту» вивчається у 6 і 8 класах. Відповідно до змістових змін відкореговано знанєєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти; практичні роботи та дослідницький практикум, демонстрації та організацію спостережень.

3. Внесено зміни в розподіл годин:

  • Вступ – (збільшено на 1 год, бо з’явився проект);
  • Розділ 1. Тіла, речовини та явища навколо нас. (збільшено на 1);
  • Розділ 2. Всесвіт. (зменшено на 2 год);
  • Розділ 3. Земля – планета Сонячної системи. Тема 3. Людина на планеті Земля – – 7 год. (збільшено на 1 год).

4. Окрім цього окремі доповнення було внесено до «Очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів», пов’язаних зі знаннєвим, діяльнісним та ціннісним компонентами, які стосуються міжнародних проектів.

Back to top button