Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Класифікація вуглеводнів (10 клас. Хімія)

Тема. Класифікація вуглеводнів

Мета:

  • Узагальнити й систематизувати знання учнів про класифікацію вуглеводнів;
  • розвивати вміння й навички учнів самостійно визначати класи вуглеводнів, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації;
  • виховувати творчу, допитливу особистість.

Обладнання та реактиви: підручник, картки-завдання.

Базові поняття та терміни: вуглеводні, алкани, алкени, парафіни, ароматичні вуглеводні, циклоалкани, алкіни, аліфатичні, насичені та ненасичені вуглеводні, загальна формула

Тип уроку: комбінований.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, берати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.                                                                                                                         

Здоров’я і безпека.

 Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання алканів, етену, етину, бензену, їх застосування.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

Завантажити: Класифікація вуглеводнів (10 клас. Хімія) (Розмір: 76.0 KB, Завантажень: 175)
  
Back to top button