Нормативно - правове забезпечення трудового навчанняУсі уроки трудового навчанняФайли

Календарно-тематичне планування трудового навчання для 5-9 класів

Складання календарно-тематичного планування є індивідуальною роботою кожного вчителя. Але деяким вчителям (по різним причинам) ще складно розібратись в плануванні за оновленою програмою. Тому, для полегшення складання, пропонуються орієнтовні календарно-тематичні плани з матрицями для технічних видів праці, обслуговуючих видів праці та для класів, які не поділяються на групи (два варіанти). Також додаються пояснення щодо того, як скласти планування, щоб вчителям було зрозуміло чому так побудований план і як можна його змінити чи виправити відповідно до власних умов.

Отже, щоб скласти календарно-тематичний план своєї роботи на цілий рік учителю потрібно САМОСТІЙНО визначити теми та навчальний матеріал відповідно до очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, обраних об’єктів проектно-технологічної діяльності учнів та обраних технологій.

Календарно-тематичне планування вчитель складає на основі навчальної програми для відповідного класу. Навчальні програми в електронному вигляді розміщені в групі та на сайті МОН.

Розроблення календарно-тематичного планування за оновленою навчальною програмою з трудового навчання ділиться на 2 етапи: підготовчий або матриця і заключний або, власне, календарний план. Матрицю будується на рік, календарний план – на семестр.

Матриця є зручною формою планування для особистого користування та складання календарно-тематичного плану. У матриці відображають кількість проектів, основні та додаткові технології, очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та кількість годин на кожен проект. Під час виконання кожного проекту вчитель черпає з неї інформацію про очікування, які заплановано досягти на цьому етапі та планує їх в поурочній діяльності.

Порядок заповнення матриці:
• обираємо об’єкти проектно-технологічної діяльності учнів (проекти) та визначаємо їх кількість; назви проектів беремо з орієнтовного переліку об’єктів навчальної програми для певного класу (можливі і інші проекти не передбачені переліком, адже він орієнтовний);
• навпроти кожного об’єкта вказуємо основну технологію, за допомогою якої його виготовлятимемо. Одна й та ж технологія не може повторюватися як основна більше 2 разів в одному класі. Якщо клас не поділяється на групи, один проект має мати не менше двох (на вибір учнів) технологій;
• вказуємо додаткові технології (за потреби);
• вказуємо орієнтовну кількість годин на кожен проект;
• розподіляємо ВСІ очікувані результати для даного класу між проектами. Очікувані результати мають бути досягнуті на кінець навчального року. Вчитель самостійно визначає які очікувані результати і наскільки мають досягатися при виконанні того чи іншого проекту. Очікувані результати можуть повторюватися в кожному проекті чи в декількох; можуть зустрічатися лише один раз; їх досягнення може плануватися поетапно по зростаючій чи частинами.
• відповідно до розподілу очікуваних результатів та технологій уточнюємо кількість годин на проект.

Переходимо до календарно-тематичного планування. На основі послідовності виконання проекту та очікуваних результатів формуємо теми відповідно до кількості уроків (занять), за які планується виконання проекту. Оскільки всі уроки трудового навчання мають практичне спрямування, то їхній зміст і є змістом практичної роботи. Окремо практичну роботу не виділяємо.

Оскільки теми уроків переноситимуться в журнал, то вони мають бути короткими і ємними. Нумеруємо їх. Відповідно до розкладу занять вносимо дати проведення уроків. Також не забуваємо спланувати теми та зміст уроків з технології побутової діяльності та самообслуговування.

Завантажити: Календарно-тематичне планування трудового навчання для 5-9 класів (Розмір: 177.1 KB, Завантажень: 3550)
Back to top button