Методичні рекомендації, календарне плануванняУсі уроки початкова школаФайли

Календарно-тематичне планування математика (1 клас. НУШ – Нова українська школа)

Математика (за підручником Л. В. Оляницької)

 

Тема уроку Сторінка підручника Дата Примітки
І семестр
ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ.

ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. ЧИСЛА. ДІЇ З ЧИСЛАМИ.

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 1–10. ЦИФРА 0

1. Знайомство з підручником. Розміщення об’єктів на площині та в просторі: вгорі, внизу, по центру, попереду, позаду, між, під, над, на, праворуч, ліворуч. Правила лічби. 4
2. Розміщення об’єктів на площині та в просторі: по центру, попереду, позаду, праворуч, ліворуч. Напрямки руху об’єктів: справа наліво, зліва направо. 5
3. Ознаки об’єктів навколишнього світу. Спільні та відмінні ознаки. Об’єднання об’єктів навколишнього світу в групи за спільною ознакою. 6
4. Зіставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, довжиною, масою тощо. 7
5. Порівняння об’єктів навколишнього світу. Спільні та відмінні ознаки. 8
6. Встановлення кількісті елементів у групі — кількісна лічба. 9
7. Порядкова лічба. Порядкові відношення. 10
8. Точка. Пряма. Крива. Ламана (замкнена, незамкнена). 11
9. Промінь. Відрізок. 12
10. Геометричні фігури. Кут. Многокутник. 13
11. Число та цифра 1. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки — кількістю елементів групи й числом. 14
12. Число та цифра 2. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки — кількістю елементів групи й числом. Місце числа в ряді чисел. Попереднє та наступне числа. 15
13. Порівняння груп об’єктів за кількістю елементів. 16
14. Число та цифра 3. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки — кількістю елементів групи й числом. Місце числа в ряді чисел. Попереднє та наступне числа. 17
15. Трикутник та його елементи. Порівняння відрізків за довжиною. 18
16. Об’єднання груп предметів. Дія додавання. Визначення кількості елементів групи після обєднання. 19
17. Склад числа 3. 20
18. Вилучення з групи об’єктів частини елементів. Дія віднімання. 21
19. Число та цифра 4. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки — кількістю елементів групи й числом. Місце числа в ряді чисел. Попереднє та наступне числа. 22
20. Склад числа 4. 23
21. Чотирикутник та його елементи. 24
22. Число та цифра 5. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки — кількістю елементів групи й числом. Місце числа в ряді чисел. Попереднє та наступне числа. 25
23. П’ятикутник та його елементи. Додавання та віднімання чисел у межах 5. 26
24. Склад числа 5. 27
25. Число та цифра 6. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки — кількістю елементів групи й числом. Шестикутник. Місце числа в ряді чисел. Попереднє та наступне числа. 28
26. Склад числа 6. Додавання та віднімання за числовим променем. 29
27. Додавання та віднімання чисел у межах 6. 30
28. Число та цифра 7. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки — кількістю елементів групи й числом. Місце числа в ряді чисел. Попереднє та наступне числа. 31
29. Склад числа 7. 32
30. Додавання та віднімання чисел у межах 7. Порівняння чисел за числовим променем. 33
31. Число та цифра 8. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки — кількістю елементів групи й числом. Місце числа в ряді чисел. Попереднє та наступне числа. 34
32. Склад числа 8. Додавання та віднімання чисел у межах 8. 35
33. Число та цифра 9. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки — кількістю елементів групи й числом. Місце числа в ряді чисел. Попереднє та наступне числа. 36
34. Склад числа 9. Порівняння чисел у межах 9. 37
35. Додавання та віднімання чисел у межах 9. 38
36. Віднімання рівних чисел. Число та цифра 0. Одноцифрові числа. 39
37. Круг. Додавання та віднімання нуля. Віднімання рівних чисел. 40
38. Число 10. Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки — кількістю елементів групи та числом. Натуральні числа 1–10. 41
39. Склад числа 10. Додавання та віднімання в межах 10. 42
40. Сантиметр (см). Вимірювання довжин відрізків. 43
41. Додавання та віднімання в межах 10. 44
42. Назви компонентів та результату дії додавання. Читання виразів, що містять дію додавання. 45
43. Складання виразів на додавання за малюнком та схемою. 46
44. Поняття «задача». Структурні елементи задачі. 47
45. Задачі на знаходження суми двох чисел. Додавання та віднімання в межах 10. 48
46. Нáзви компонентів і результату дії віднімання. 49
47. Складання виразів на віднімання за малюнком та схемою . 50
48. Задачі на знаходження різниці двох чисел. Додавання та віднімання в межах 10. 51
49. Взаємозв’язок додавання та віднімання. 52
50. Прості задачі на знаходження суми. Знаходження невідомого доданка. 53
51. Перевір свої досягнення. 54
ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10. ВЕЛИЧИНИ
52. Таблиці додавання та віднімання числа 1. 55
53. Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. 56
54. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. 57
55. Таблиці додавання та віднімання числа 2. 58
56. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. 59
57. Таблиці додавання та віднімання числа 3. 60
58. Табличні випадки додавання та віднімання. Додавання та віднімання числа частинами. 61
59. Переставний закон додавання. 62
60. Табличні випадки додавання та віднімання. 63
61. Таблиці додавання та віднімання числа 4. 64
62. Табличні випадки додавання та віднімання. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка. 65
63. Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника. Закріплення табличних випадків додавання та віднімання. 66
64. Побудова відрізків заданої довжини. Закріплення табличних випадків додавання та віднімання. 67
65. Таблиці додавання та віднімання числа 5. 68
66. Табличні випадки додавання та віднімання. 69
ІІ семестр
67. Закріплення табличних випадків додавання та віднімання.
68. Таблиці додавання та віднімання числа 6. 71
69. Задачі на різницеве порівняння. Закріплення табличних випадків додавання та віднімання. 72
70. Різницеве порівняння чисел. Закріплення табличних випадків додавання та віднімання. 73
71. Таблиці додавання та віднімання числа 7. 74
72. Закріплення табличних випадків додавання та віднімання. 75
73. Таблиці додавання та віднімання чисел 8 і 9. 76
74. Закріплення табличних випадків додавання та віднімання. 77
75. 1 літр (л) — одиниця вимірювання місткості. 78
76. Одиниця вимірювання маси — 1 кілограм. 79
77. Перевір свої досягнення. 80
НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 11 ДО 20. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 20
78. Усна та письмова нумерація чисел 11–20. 81
79. Числа від 1 до 20. Порівняння чисел. 82
80. Одноцифрові та двоцифрові числа. 83
81. Дециметр (дм). Вимірювання довжин відрізків. Побудова відрізків. 84
82. Розряд десятків. Розряд одиниць. 85
83. Розрядний склад числа. 86
84. Просторові фігури: куб, куля, піраміда, циліндр, конус. Закріплення табличних випадків додавання та віднімання. 87
85. Розпізнавання геометричних фігур. Порівняння чисел. Побудова відрізків заданої довжини. Вимірювання довжин відрізків.Запис та порівняння результатів вимірювання довжин відрізків. 88
86. Розрядний склад числа. Розряд десятків. Розряд одиниць. 89

 

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 100.

ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100. ВЕЛИЧИНИ

87. Лічильна одиниця — десяток. Лічба десятками.
88. Лічба десятками. Порівняння, додавання та віднімання розрядних чисел — десятків. 91
89. Порівняння, додавання та віднімання розрядних чисел — десятків. 92
90. Послідовність чисел від 21 до 100. Усна та письмова нумерація чисел 21–100. 93
91. Усна й письмова нумерація чисел 21–100. 94
92. Додавання та віднімання числа 1 (45 + 1, 45 – 1). 95
93. Додавання та віднімання на основі розрядного складу числа (40 + 5, 45 – 5, 45 – 40). 96
94. Додавання на основі розрядного складу числа (45 + 20). 97
95. Додавання на основі розрядного складу числа. 98
96. Віднімання на основі розрядного складу числа (45 – 20). 99
97. Віднімання на основі розрядного складу числа. 100
98. Одиниця вимірювання довжини — 1 метр (м). Вимірювання довжин відрізків. Співвідношення між одиницями довжини. 101
99. Додавання та віднімання двоцифрових чисел на основі розрядного складу числа. Порівняння  одиниць довжини. 102
100. Додавання на основі розрядного складу числа (45 + 2). 103
101. Додавання на основі розрядного складу числа. 104
102. Віднімання на основі розрядного складу числа (45 – 2). Порівняння числових виразів. 105
103. Віднімання на основі розрядного складу числа. 106
104. Одиниці вартості — копійка (к.), гривня (грн). Монета. Банкнота. 107
105. Співвідношення між одиницями вартості. 108
106. Порозрядне додавання двоцифрових чисел (45 + 22). 109
107. Порозрядне додавання двоцифрових чисел. 110
108. Порозрядне віднімання двоцифрових чисел (45 – 22). 111
109. Порозрядне віднімання двоцифрових чисел. 112
110. Порозрядне додавання та віднімання двоцифрових чисел. 113
111. Одиниці вимірювання часу — доба. 114
112. Одиниці вимірювання часу — година (год), доба, тиждень. 115
113. Визначення часу за годинником. 116
114. Одиниці вимірювання часу — година, доба, тиждень. 117
115. Додавання числа частинами. 118
116. Додавання числа частинами. 119
117. Віднімання числа частинами. 120
118. Віднімання числа частинами. 121
119. Вправи та задачі на засвоєння способів додавання й віднімання. 122
120. Вправи та задачі на засвоєння способів додавання й віднімання. 123
121. Вправи та задачі на засвоєння способів додавання й віднімання. Порівняння іменованих чисел. 124
122. Додавання та віднімання іменованих чисел. 125.
123. Додавання та віднімання іменованих чисел. 126
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК. ЗАДАЧІ З ЛОГІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
124. Додавання та віднімання чисел у межах 10 на основі складу чисел. 127
125. Одноцифрові та двоцифрові числа. 128
126. Розрядна будова числа. 129
127. Розрядна будова числа. 130
128. Порівняння, додавання та віднімання розрядних чисел. 131
129. Додавання та віднімання двоцифрових чисел. 132
130. Вимірювання та побудова відрізків. Вимірювання довжин відрізків. Побудова відрізків заданої довжини. 133
131. Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. 134
132. Додавання та віднімання двоцифрових чисел. Співвідношення між одиницями вартості. 135
133. Вправи та задачі на засвоєння способів додавання й віднімання. Одиниця вимірювання маси — 1 кілограм. 136
134. Вправи та задачі на засвоєння способів додавання й віднімання. Одиниця вимірювання місткості — 1 літр.. 137
135. Вправи на засвоєння способів додавання й віднімання. Одиниці вимірювання часу — година, доба, тиждень. 138
136. Перевір свої досягнення. 139
137. Логічними стежинами математики. Учися спостерігати, аналізувати, міркувати! 140
138. Для тих, хто не боїться труднощів. 141
Завантажити: Календарно-тематичне планування математика (1 клас. НУШ – Нова українська школа) (Розмір: 23.5 KB, Завантажень: 839)
Back to top button