ФайлиШкільному психологу

Індивід. Особистість. Індивідуальність

Тема: Індивід. Особистість. Індивідуальність.

Мета: розкрити зміст понять, формувати уміння самоаналізу; розвивати прагнення до саморозвитку особистості.

Поняття для засвоєння: індивід, індивідуальність, особистість, структура, біологічні та соціальні фактори розвитку.

Обладнання: зошит, ручка, крейда, дошка. Мультимедійна презентація

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  • Як ви розумієте основні поняття теми: індивід, особистість, індивідуальність.
  • На уроках з яких предметів, ви зустрічалися з цими поняттями?

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

 ІV. Робота над темою уроку

Інформаційне повідомлення

 Індивід (або індивідуум – лат «неподільний») – окремий організм, який існує самостійно.

Індивідуальність – сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду кожної людини, що відрізняють її від інших індивідів. Неповторне, унікальне, інтимне в людині.

Особистість – людина в єдності її індивідуальних та соціальних рис.

Індивід, індивідуальність – це конкретна людина, з усією своєрідністю своїх фізичних, фізіологічних, психологічних і соціальних якостей і властивостей.

Проте індивідуальністю володіють не тільки люди. Кожен знає, як несхожі один на одного домашні тварини –  у кожного не тільки своя зовнішність, а й норов, характер. Однак ніхто і ніколи не говорить про особистість коня чи навіть дуже розумної вівчарки.

С.Д.Максименко вважає, що індивід, індивідуальність є складовими структури особистості.

Типове є тим найзагальнішим, що властиве кожній людині і характеризує особистість взагалі: її свідомість, активність, розумові та емоційно-вольові прояви тощо, тобто те, чим одна людина схожа на інших людей.

Індивідуальне – це те, що характеризує окрему людину: її фізичні та психологічні особливості, спрямованість, здібності, риси характеру, тобто те, чим одна людина відрізняється від інших людей.

Особистість – це конкретний людський індивід з індивідуально вираженими розумовими, емоційними, вольовими та фізичними властивостями. Особистість завжди конкретно історична, вона  є продуктом тієї доби і тих суспільно-економічних відносин, сучасницею та учасницею яких вона є.

За К.К.Платоновим – особистість – це  конкретна людина як суб’єкт перетворення світу на основі її пізнання, переживання й відношення до нього.

За Л.І.Божович людина починає сприймати й переживати самого себе як єдине ціле, відмінне від інших людей, що виражається у понятті «Я».

Практична робота

 Вправа «Психомалюнок»

Мета: на основі отриманих знань поглибити самоусвідомлення й стимулювати саморозвиток.

За кілька хвилин потрібно кожному письмово дати відповідь на такі питання:

«Я – своїми очима».

«Я – яким мене бачать інші».

«Я – яким би я хотів бути»

Вправа може бути і проговореною, але за бажанням учнів

V. Підсумок уроку

Доведіть, що вивчені на сьогоднішньому уроці поняття необхідно будувати у  такій логічній послідовності – індивід  – індивідуальність – особистість.

VІ. Домашнє завдання

  1. Визначити й записати біологічні та соціальні фактори розвитку особистості.
  2. Написати міні-твір «Я через 10 років»
Завантажити: Індивід. Особистість. Індивідуальність (Розмір: 21.7 KB, Завантажень: 49)