Освіта і право

Хто затверджує педагогічне навантаження у школі?

Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше норми, встановлюється за його письмовою згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом закладу освіти, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

Джерело: Ст.24 п.5 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»

Back to top button