Конспекти уроків основи здоров'я 9 класУсі уроки основ здоров'яФайли

Глобальні загрози. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки як складова формування здорового способу життя (9 клас. Основи здоров’я)

Глобальні загрози. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки як складова формування здорового способу життя

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про глобальні загрози, екологічно доцільне мислення і поведінку як складові здорового способу життя.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної – 2018

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Актуалізація опорних знань щодо глобальних загроз, мотивації щодо екологічно доцільного мислення й поведінки як складових здорового способу життяОбговорення ситуації, запропонованої на с. 150 підручника
Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми урокуРобота з інформацією на с. I50- 152 підручника (текстом, запитаннями та завданнями)
Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнямиОбговорення запитань на с. 151 – 152 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовуватиВиконання завдань до малюнків на с. 151-152 підручника
формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результатиВиконання практичного завдання «Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади» на с. 153 підручника
Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життяВиконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичної роботи, обговорення здобутих знань і формулювання висновків (с. 150-153 підручника)
Узагальнення знань щодо глобальних загроз, екологічно доцільного мислення і поведінки як складових здорового способу життяРобота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 152-153 підручника
Формування вміння формулювати висновкиРобота з рубрикою «Опорні точки» на с. 152 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 150 підручника. Після обговорення з’ясовується, що учні не так багато знають про глобальні загрози, розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

  • Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 150-152 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про глобальні загрози, розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки як складових здорового способу життя.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 151-153 дають можливість організувати діалог щодо глобальних загроз і розвитку екологічно доцільного мислення й поведінки.

Додатковий матеріал для формування в учнів Інформаційно-цифрової компетентності подано в електронному додатку.

  • Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 151-152 підручника.

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 153:

— Поясніть, як ви розумієте принцип «Мислити глобально, діяти локально».

  • Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади» на с. 153 підручника.

III. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо глобальних загроз, екологічно доцільного мислення і поведінки як складових здорового способу життя. Поглиблення навичок та вмінь щодо оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання.

Знаннєвий компонент

Учні називають:

— рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національному і глобальному рівнях;

— глобальні загрози, породжені діяльністю людини; пояснюють:

— необхідність контролювати розвиток людства;

— зміст поняття «сталий розвиток» людства;

— значення принципу: «Мислити глобально, діяти локально»; розпізнають позитивні й негативні наслідки технічного прогресу.

Ціннісний компонент

Учні демонструють відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї місцевості.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 30, виконати завдання 1-2 в робочому зошиті на с. 58.

Завантажити: Глобальні загрози. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки як складова формування здорового способу життя (9 клас. Основи здоров’я) (Розмір: 22.8 KB, Завантажень: 107)
  
Back to top button