Конспекти уроків української мови 5 клас

Лексикологія. Робота зі словниками (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема.               Лексикологія. Робота зі словниками. Мета: □     навчальна: повторити, узагальнити та систематизувати навчальну ін­формацію учнів із теми «Лексикологія», розширити словниковий запас учнів, формувати вміння доречно вживати слова у своєму мовленні, удосконалювати навички працювати зі словником; □     розвивальна: розвивати творчу індивідуальність, спостережливість, пам’ять, увагу, логічне мислення учнів, збагачувати словниковий запас, підвищувати ...

читати все »

Лексикологія. Групи слів за значенням (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема.             Лексикологія. Групи слів за значенням. Мета: □     навчальна: повторити матеріал із теми «Лексикологія», поглибити знання учнів про групи слів за значенням, закріпити навички розпі­знавання, визначення і використання у мовленні омонімів, синонімів, антонімів, удосконалювати вміння учнів відрізняти омоніми від багато­значних слів, правильно вживати їх у мовленні; □     розвивальна: розвивати логічне ...

читати все »

Синтаксичний розбір речення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема.               Синтаксичний розбір речення. Мета: □     навчальна: повторити відомості з теми «Синтаксис і пунктуація», удо­сконалювати вміння робити синтаксичний аналіз речень; □     розвивальна: розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спо­стережливість, пам’ять; □     виховна: виховувати самостійність, акуратність та повагу до товари­шів, любов до рідної мови. Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення і стилістика, текст ...

читати все »

Синтаксис і пунктуація. Складне речення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема.           Синтаксис і пунктуація. Складне речення. Мета: □     навчальна: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати за­своєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з синтаксису й пунк­туації; удосконалювати пунктуаційні навички п’ятикласників, уміння робити синтаксичний розбір речень, правильно інтонувати їх залежно від мети висловлювання та ускладнювальних компонентів речення; □     розвивальна: розвивати ...

читати все »

Синтаксис і пунктуація. Просте речення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема. Синтаксис і пунктуація. Просте речення. Мета: □   навчальна: повторити відомості з теми «Синтаксис і пунктуація. Про­сте речення», удосконалити вміння й навички п’ятикласників щодо практичного використання знань із синтаксису і пунктуації; закріпити вміння вживати розділові знаки в реченнях з однорідними членами, звертанням, вставними словами, прямою мовою; □   розвивальна: розвивати мовлення, ...

читати все »

Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова» (тестові завдання) (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема.          Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова» (тестові завдання). Мета: □       навчальна: перевірити знання учнів із теми «Будова слова», вміння школярів виконувати тестові завдання, працювати самостійно; □       розвивальна: розвивати логічне мислення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас; □       виховна: виховувати увагу до слова; пильність. Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення й ...

читати все »

Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема.         Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності. Мета: □    навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів про значу­щі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова, добирати спільнокореневі слова, утворювати форми слова; формувати ключові ...

читати все »