Конспекти уроків музичного мистецтва 8 клас

Тема: Шедеври оперного жанру (8 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Шедеври оперного жанру. Мета. Познайомити учнів із творчістю Дж. Верді на при­кладі опери «Ріголетто» та визначити її образний зміст, характер музики фрагментів. Учити харак­теризувати особливості музичних образів на при­кладі оперної музики. Формувати здібності щодо образного сприйняття та інтерпретації музичних творів, навички виконавського розвитку музики й здатність до висловлення власних ...

читати все »

Тема: Відлуння епох у музичному мистецтві (узагальнення) (8 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Відлуння епох у музичному мистецтві (узагаль­нення). Мета. Узагальнити матеріал теми семестру «Відлуння епох у музичному мистецтві». Перевірити знан­ня учнів із теми (тематична атестація). Розвива­ти аналітичні, творчі, виконавські навички учнів. Виховувати шанобливе ставлення до музики, на­родних традицій; естетичний смак, почуття пре­красного. Музичний матеріал: орієнтовні музичні твори та додатковий матеріал на ...

читати все »

Тема: Майстри української естрадної пісні (8 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Майстри української естрадної пісні. Мета. Визначити особливості розвитку української естради у XX—XXI століттях на прикладах твор­чої діяльності В. Івасюка, гурту «Смерічка», С. Ротару, С. Вакарчука, гурту «Океан Ельзи» (або Н. Яремчука, Т. Петриненка). Поглибити знання учнів про творчість В. Івасюка. Закріпи­ти визначення понять «легка (розважальна) попу­лярна музика», «хіт». Учити ...

читати все »

Тема: Джерела української естради (8 клас. Музичне мистецтво)

Мета. На прикладах українських народних пісень у ви­конанні артистів естради визначити особливості становлення української народної пісні як україн­ської естради та роль народних джерел. Познайо­мити з творчістю А. Солов’яненка, Н. Матвієнко, тріо Мареничів. Закріпити визначення поняття «аранжування». Формувати відчуття ритму, на­вички виконання бардівської та естрадної пісні, інтерес до творчості українських естрадних ...

читати все »

Тема: Авторська пісня В. Висоцького, Б. Окуджави (8 клас. Музичне мистецтво)

Мета. Визначити особливості авторської пісні. Розкрити роль В. Висоцького, Б. Окуджави в розвитку «бардівської» пісні.. Розвивати вміння аналізувати образний зміст і звучання авторської, легкої музики. З’ясувати значення понять «авторська пісня», «бард». Формувати інтерес до авторської пісні, творчості В. Висоцького, Б. Окуджави. Виховувати вірність у дружбі, любові, повагу до жінок. Музичний ...

читати все »

Тема: Мегазірки російської естради (8 клас. Музичне мистецтво)

Мета. Визначити особливості розвитку російської естра­ди на прикладах творчої діяльності І. Дунаєвського, Л. Утьосова, Р. Паулса, А. Пугачової, Б. Гребенщикова, В. Висоцького (або К. Шульженко, О. Розенбаума). Акцентувати увагу на спільному розвитку та взаємозбагаченні російської естради й кіномистецтва. Закріпити знання понять «легка (розважальна, естрадна) музика», «популярна музика», «джаз», «бард». Удосконалювати ...

читати все »

Тема: Зірки французької естради (8 клас. Музичне мистецтво)

Мета: Визначити особливості розвитку французької естради у XX—XXI століттях на прикладах твор­чої діяльності Едіт Піаф, Джо Дассена та Патрі- сії Каас (або Френсіса Лея, Мірей Матьє та Поля Моріа). Учити аналізувати зміст і звучання легкої музики, порівнюючи її зразки з різних країн, зна­ходити між ними спільне >га відмінне. Закріпити знання ...

читати все »