АнонсПосібники-Книги

Атлас Львова

26 червня о 16.00 в конференц-залі Центру міської історії відбудеться презентація нового картографічного видання “Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів”.

Атлас виданий за науковою редакцією Мирона Капраля і включає 25 оригінальних карт Львова, 11 карт-реконструкцій та 6 видів міста.

Праця “Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів” стала першим українським виданням у європейській серії міських атласів, що виходять під егідою Міжнародної комісії з історії міст (The International Commission for the History of Towns) ще з 1955-го року. Видання цієї серії здійснюється з метою створити підстави для порівняльної історії європейських міст у різних періодах та аспектах їхнього життя.
Наразі вчені 18 країн (Німеччини, Австрії, Франції, Англії, Італії, Чехії, Польщі, Румунії та ін.) вже видали 502 атласи міст. Атлас Львова стає 503-м виданням цієї серії.
Створення атласу Львова передбачає використання наративних та, насамперед, картографічних методів, щоб не тільки зафіксувати сучасний стан історичних знань про місто, але й розвинути нові й актуалізувати класичні напрямки досліджень.

Атлас включає велику групу оригінальних мап міста Львова з багатої збірки Центрального історичного архіву України (м. Львів), а також із Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка, Військового архіву у Відні та кількох приватних колекцій. Для публікації було відібрано 25 карт, що подаються переважно у великому форматі А1, щоб зберегти для зручності науковців оригінальний масштаб.

Карти-реконструкції дають змогу вченим з інших країн скласти уявлення про розвиток урбаністики, історії та картографії міста Львова. Загалом пропонується одинадцять таких мап, перша з яких присвячена доісторичній добі колонізації території міста, а остання – часові кінцяXVIII ст., коли Львів почав перебудовуватися на нових засадах столичного резиденційного міста. Картографічною особливістю більшості з цих карт є прив’язка до сучасної топографічної основи за допомогою комп’ютерної системи ARC-GIS, що дозволяє досліднику накласти історичні об’єкти та споруди на сучасну територію Львова та екстраполювати їх на інші хронологічні проміжки.

Текстовий блок Атласу містить впровадження в широку урбаністичну проблематику й включає наукові нариси про історико-урбаністичний розвиток міста від епохи ранніх слов’ян до сьогодення. Наративний матеріал укладено за періодами, серед яких: археологічний (до середини ХІІІ ст.), долокаційний або княжий (ХІІІ ст.), локаційний на магдебурзькому праві (кінець ХІІІ–XV ст.), ранньомодерний (XVI–XVIII ст.), “довге” ХІХ ст. (1772–1914 рр.) та ХХ – початок ХХІ ст. Особлива увага зосереджена на міських фортифікаційних спорудах, що впливали на домінанти розвитку міста, особливо в середньовіччі та в ранньомодерну епоху. Подається також огляд картографічного матеріалу до історії Львова, опис видів міст та бібліографічний додаток. Текстовий блок, як і титули та науковий апарат кожної з карт, публікується двома мовами: українською та англійською.

Детальні та широкоформатні картографічні репродукції сприятимуть чіткішій локалізації історичних об’єктів, покращать якість археологічних розкопок та подальших архітектурно-реконструкційних робіт, що актуально для Львова як міста, значна частина території якого включена до культурної спадщини ЮНЕСКО. Таким чином відбувається інтеграція національного наукового дискурсу в загальносвітовий з перспективою приєднання до такого проекту інших українських міст.

Атлас виконано у п’яти наукових установах: Львівському відділенні Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, НДЦ “Рятівна археологічна служба” Ін-ту археології НАН України, Центрі міської історії Центрально-Східної Європи, Центральному державному історичному архів у м. Львові, “Інституті геоінформаційних систем” (Львів).