Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)

Апробовано нові тестові завдання з іноземних мов

16 квітня 2016 року відбулося апробаційне зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти з англійської, іспанської, німецької та французької мов у Київській, Львівській, Одеській областях, а також у місті Києві. Апробаційне тестування проводилося з метою відбору якісних завдань для майбутніх тестів.

Окрім завдань, що передбачають перевірку таких комунікативних умінь як читання та письмо, апробувалися також завдання нового формату, спрямовані на перевірку ще одного виду мовленнєвої діяльності – розуміння мови на слух (аудіювання).

Під час апробації використовувалися завдання різних рівнів складності. B1 – для випускників, які вивчали іноземну мову на рівні стандарту або академічному, В2 – для випускників, які вивчали іноземну мову на профільному рівні. Вибірка в регіонах формувалася для кожного рівня окремо. 70 % учасників для рівня В1– це учні міських загальноосвітніх навчальних закладів, решта (30 %) – сільських. Для рівня В2– 80 % і 20 % відповідно.

Ознайомитися з результатами апробаційного тестування учасники зможуть після 27 квітня 2016 року. Для цього потрібно скористатися сервісом «Персональний кабінет учасника апробаційного тестування», який буде створено на веб-сайті Українського центру.

За бажанням учасників результати апробаційного зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути зараховані як оцінка за державну підсумкову атестацію з відповідної іноземної мови. Інформація про результати тестування осіб, які виявлять таке бажання, буде передана навчальним закладам.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, звіт про проведення апробації тестових завдань нового формату з іноземних мов буде оприлюднено до 31 травня 2016 року.

Додатково:

З 2017 року тести зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови включатимуть завдання нового формату – аудіювання. Окрім навичок читання та письма, під час тестування перевірятимуть сприйняття мови на слух. Відповідно до вимог Європейських рекомендацій з мовної освіти тестові завдання укладатимуться двох рівнів: В1 та рівня В2.

Головна мета аудіювання – перевірити сформованість в абітурієнтів умінь і навичок, необхідних для сприйняття інформації опосередковано (в аудіозаписі): розуміти основний зміст текстів, вибирати необхідну інформацію з прослуханого, повністю розуміти текст на слух.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти

Back to top button