ФайлиШкільному психологу

Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напрямку роботи для лідерів учнівського самоврядування «Як стати лідером»

Автор: Лотоцька Ольга Михайлівна

Навчальний заклад: Борщівський будинок дитячої творчості

Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напрямку роботи для лідерів учнівського самоврядування «Як стати лідером»

Пояснювальна записка

Основою для позашкільної освіти є принципи добровільності і загальнодоступності, визнання права дитини на вільне самовизначення і самореалізацію, на свободу вибору себе, власної позиції. У сучасних умовах соціокультурного розвитку актуальними якостями молодої людини є не лише загальний освітній рівень, але також рівень культури, соціально-психологічної компетентності, здатність до критичного мислення, наявність власної точки зору на суспільні процеси і проблеми.

Сучасна позашкільна освіта має всі можливості для виховання активної особистості як у всіх сферах життя учнівського колективу, так і своєї держави , формування у неї навичок самоврядування та розвиток компетентностей.

Навчальна програма учнівського самоврядування «Як стати лідером» складена на основі навчальної програми з позашкільної освіти «Клуб старшокласників «Точка зору»,  схваленої науково-методичною комісією з питань позашкільної освіти МОН (протокол №3 від 18.12.2013 р.)

Навчальна програма учнівського самоврядування «Як стати лідером» реалізується у гуртках позашкільних навчальних закладів та спрямована на вихованців 13-16 років.

В основу програми покладено положення компетентісного та діяльнісного підходів,  Концепції «Нова українська школа», Програми «Нова українська школа» у поступах до цінностей».

Зміст програми пов’язаний із такими освітніми галузями, як «Суспільствознавство», «Основи правознавства», передбачає ознайомлення учнів із теоретичними і практичними аспектами соціології.

Актуальність  навчальної програми «Як стати лідером» в тому, що вона передбачає формування у гуртківців соціальних і громадянських компетентностей,  дає можливість досвіду конкретних суспільно-корисних дій, готує їх до розуміння важливості участі кожної людини у суспільному житті і розбудові держави.

Необхідність створення даної програми, її новизна, оригінальність обумовлена перебудовою діяльності учнівського самоврядування згідно вимог часу та вдосконаленням дитячого громадського руху.

Мета  програми –  створення умов для соціального становлення, розвитку соціальних компетентностей, формування соціальної позиції вихованців.

Основні завдання :

  • ознайомити з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства,
  • сприяти розширенню світогляду, формувати систему цінностей вихованців;
  • формувати демократичну культуру, критичне мислення та власну точку зору,навики ефективного спілкування та співпраці в команді,
  • розвивати навики самоаналізу, аналізу ситуації, організаторські здібності,
  • допомогати у самопізнанні, самовихованні, розвитку сили волі і морально-психологічних якостей, у роботі над саморозвитком впродовж життя,
  • створити умови для самореалізації вихованців у особистісно і суспільно важливій діяльності,
  • залучати до справ і турбот освітнього закладу, до організації соціально-корисних справ, розробки та впровадження соціальних проектів та організації заходів у ролі організатора та керівника,
  • сприяти професійному самовизначенню учнів.

Навчальна програма  передбачає 1 рік навчання (основний рівень) 144 години на рік, 4 год. на тиждень.

Завантажити: Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напрямку роботи для лідерів учнівського самоврядування «Як стати лідером» + Сертифікат (Розмір: 384.8 KB, Завантажень: 101)
Back to top button